Rok 2022 w gminie Kosakowo był bardzo obfity pod względem liczby nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego. Łącznie przeprowadzono 17 egzaminów.

W wyniku przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego w dniu 9 grudnia br. dwóch nauczycieli ze szkoły podstawowej w Pogórzu oraz jeden ze szkoły podstawowej w Mostach zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną i uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 22 grudnia br. w urzędzie gminy Kosakowo odbyło się uroczyste ślubowanie nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego.