W czwartek, 18 stycznia br. odbyło się kolejne spotkanie z wójtem “przy kawie”. Możliwość spotkania się z włodarzem gminy bez konieczności wcześniejszego umawiania się cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców, którzy przychodzą, by w miłej atmosferze porozmawiać o codziennych sprawach. Ponad 30 zebranych wczoraj osób poruszało m.in. kwestie dot. infrastruktury drogowej, komunikacji publicznej czy miejsc rekreacji. 

Wójt odpowiadał na wszystkie zadane mu pytania i poruszone kwestie. Przez dużą część spotkania rozmawiano o infrastrukturze drogowej, w tym głównie o złym stanie nawierzchni ul. Obrońców Wybrzeża w Pogórzu oraz związanej z tym skomplikowanej sytuacji z deweloperem, który miał ją mieszkańcom wykonać i z tej umowy się nie wywiązuje.

Mieszkańcy rozmawiali również o  komunikacji publicznej, a mianowicie o nowo powstałej linii 135 oraz o możliwości zwiększenia liczby kursów z Dębogórza do Kosakowa. Wójt mówił o perspektywie rozwinięcia komunikacji zbiorowej w naszej gminie i trwających już od jakiegoś czasu w tym temacie rozmów z ZKM Gdynia, który obsługuje w tym zakresie kosakowski samorząd.

Tematem stała się również zorganizowana przez wójta gminy Kosakowo akcja profilaktyczna skierowana do mieszkańców gminy Kosakowo, którzy bezpłatnie mogą sprawdzić stan swojego zdrowia poprzez zestaw badań kardiologicznych oraz USG piersi wykonywanych w przychodni na terenie gminy Kosakowo.

Różnorodność tematów, które są poruszane na spotkaniach „przy kawie” jest bardzo dużo. Spotkania te pozwalają na bezpośredni dialog z mieszkańcami, umożliwiają wymianę informacji, prezentację planów i projektów, a także słuchanie opinii i potrzeb społeczności lokalnej, co jest bardzo istotne dla kosakowskiego samorządu. Cieszy nas tak duże zainteresowanie taką formą kontaktu i rozmowy. Zapraszamy na kolejne spotkaniu już w marcu br.