Za nami kolejne, trzecie już spotkanie rady rodziców ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu z dyrekcją i włodarzami gminy. Grono to spotkało się w czwartek 27 lipca br. w szkolnej świetlicy, aby wspólnie wybrać najlepsze dostępne rozwiązanie w sytuacji przeludnienia pogórskiej szkoły. 

 

Wypracowany plan zakłada, że „pogórskie” klasy ósme będą uczyć się w budynku SP w Pogórzu, a nie jak dotychczas w Kosakowie. Do budynku w SP w Kosakowie z kolei będą od września br. uczęszczać uczniowie sześciu klas trzecich szkoły w Pogórzu. Klasy zerowe będą uczęszczać do budynku SP 43 (przy ul. Porębskiego 21 w Gdyni), a wszystkie pozostałe w szkole podstawowej w Pogórzu. Wypracowany przez grono dyrektorów gminnych szkół podstawowych w Pogórzu i Kosakowie plan zakłada, że lekcje w Pogórzu będą się odbywać od 8:00 do 17:20, w nielicznych przypadkach (10%) będą zaczynały się o 7:10 lub kończyły o 18:10. Zajęcia dla „pogórskich” klas trzecich w budynku SP w Kosakowie będą się odbywać dwuzmianowo w maksymalnych godzinach 8:00 – 15:25. Stało się to możliwe również dzięki wyodrębnieniu dodatkowych pomieszczeń w budynkach w Pogórzu i Kosakowie.

 

Co należy zdecydowanie podkreślić, poszukiwania rozwiązań dla przeludnionej Szkoły Podstawowej w Pogórzu w żadnym stopniu nie odbywają się kosztem zmiany warunków nauki dzieci w Kosakowie. Wójt gminy Kosakowo Marcin Majek zapewnia, że nie będą one gorsze niż w zakończonym roku szkolnym 2022/2023. Zwiększenie liczby oddziałów uczniów szkoły pogórskiej goszczących w budynku SP Kosakowo z 3 do 6 jest możliwe z utrzymaniem dotychczasowego planu i brakiem wpływu na zmianowość, bowiem bazuje na wydzieleniu dodatkowych pomieszczeń w budynku. Jednocześnie wracające do Pogórza trzy klasy ósme mają więcej godzin lekcyjnych niż przechodzący do Kosakowa trzecioklasiści.

 

Jeśli wszystkie planowane prace inwestycyjne pójdą zgodnie z planem sytuacja zmieni się na dużą korzyść w momencie, gdy do dyspozycji dzieci zostanie oddana szkoła modułowa w Pogórzu, która stanie się częścią budynku tamtejszej podstawówki. Ona bowiem zapewni dodatkową przestrzeń  do nauki (8 sal lekcyjnych). Warto w tym miejscu podkreślić, że omawiane propozycje powinny powstać w ciągu 6-12 miesięcy i stanowią jedynie czasowe rozwiązanie. Wójt gminy Kosakowo Marcin Majek zapewnia, że zaistniała sytuacja nie powtórzy się w przyszłym roku, a dzieci będą uczyły się w budynku szkoły, do której uczęszczają (wyjątek stanowią „zerówki”) i nie będzie zagrożenia nauką do późnych godzin wieczornych. Wójt przeprosił również obecnych na spotkaniu rodziców za ten trudny dla gminnej oświaty moment i zapewnił, że podjęte rozmowy i działania nie dopuszczą do podobnego w przyszłości.

 

Poza rozwiązaniami doraźnymi równolegle dzieje się wiele innych, których zadaniem jest wypracowanie długofalowej polityki oświatowej na najbliższe lata. Trwają ostatnie prace nad Programem rozwoju placówek oświatowych w gminie Kosakowo, a na jesieni br. rozpoczną się równolegle 2 procesy inwestycyjne: rozbudowa szkoły w Kosakowie oraz projektowanie nowej szkoły podstawowej w Pogórzu przy ul. Dorsza. Podobna procedura została w urzędzie wdrożona w przypadku projektowania przedszkoli, z których to w Mostach już we wrześniu br. przyjmie w swoje progi 200 dzieci, a kolejne w Pogórzu we wrześniu kolejnego roku. Działanie planowane na jesień ma doprowadzić do powstania miejsc w szkołach podstawowych w gminie Kosakowo dla ok. tysiąca dzieci. Analizowana jest również kwestia zmiany obwodów, zwłaszcza w aspekcie nowo powstających osiedli.

 

Czwartkowym spotkaniem zakończył się cykl spotkań z rodzicami. Dziękujemy za merytoryczną dyskusję w trosce o dobro naszych dzieci. Będziemy również na bieżąco informować o postępach prac i dalszych działaniach samorządu w zakresie inwestycji oświatowych.