Dnia 15 marca br. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu koncepcyjnego obwodnicy Pierwoszyna. W trakcie spotkania mieszkańcy naszej gminy mogli zabrać głos w dyskusji poprzez czat udostępniony wszystkim zalogowanym uczestnikom.

Wszystkim zainteresowanym uczestnikom dziękujemy za udział w konsultacjach. Oczekujemy na wyrażenie opinii co do preferowanego przez Państwa wariantu do 25 marca br. Można je składać w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo, a także drogą elektroniczną na adres e-mail: obwodnica@kosakowo.pl

Poniżej przedstawiamy link do video z odbytych konsultacji społecznych.

Przypomnijmy, iż projektowana droga omija istniejące zabudowania w Pierwoszynie od strony zachodniej. Opracowanie analizuje warianty dla planowanej drogi „Obwodnicy Pierwoszyna”. Docelowo planowana ulica ma skierować ruch tranzytowy występujący na terenie Gminy Kosakowo poza obszar zabudowany miejscowości Pierwoszyno.

W ramach opracowania zaprojektowano drogę podzieloną na odcinki A-B, B-C, C-D, D-E (z oznaczeniami na planie orientacyjnym ). Zaplanowano 4 warianty przebiegu trasy projektowanej drogi. Istotne różnice pomiędzy poszczególnymi wariantami stanowią odcinki drogi A-B-C-D. Natomiast odcinek D-E jest taki sam we wszystkich wariantach.

W ramach opracowania zaprojektowano drogę łączącą planowaną do rozbudowy do przekroju 2/2 ulicę Derdowskiego z istniejącą jednojezdniową ulicą Gdyńską w miejscowości Mosty. Od południa projektowaną drogę dowiązano do koncepcji docelowego układu ulicy Derdowskiego.

Poniżej przedstawiono zestawienie odcinków dróg i skrzyżowań w poszczególnych wariantach:

Wariant 1

Całkowita długość planowanego odcinka drogi w wariancie 1 wynosi – 2.52 km

Odcinek A-B (WARIANT 1)

 • Kategoria drogi – Droga powiatowa
 • Klasa techniczna drogi – Zbiorcza (Z)
 • Prędkość projektowa 60 km/h
 • Przekrój drogi 2/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 3,5 m
 • Szerokość pasa rozdziału 3,0 m
 • Długość odcinka ok. 620 m

Na długości odcinka A-B zaprojektowano dwa skrzyżowania zwykłe z przedłużeniem ulic Narcyzowej i Fiołkowej oraz wlotami na potrzeby obsługi komunikacyjnej planowanej linii kolejowej. Istniejącą ulicę Żeromskiego od strony południowej planuje się zakończyć placem do zawracania.

W rejonie ul. Fiołkowej przewidziano dwa parkingi dla samochodów osobowych.

Odcinek B-D (WARIANT 1)

 • Kategoria drogi – Droga wojewódzka
 • Klasa techniczna drogi – Główna (G)
 • Prędkość projektowa 60 km/h
 • Przekrój drogi 1/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 2,0 m
 • Długość odcinka ok. 1000m

Na długości odcinka B-D przewidziano skrzyżowanie z planowaną drogą dojazdową wg MPZP

Odcinek D-E (WARIANT 1)

 • Kategoria drogi – Droga powiatowa
 • Klasa techniczna drogi – Zbiorcza (Z)
 • Prędkość projektowa 50 km/h
 • Przekrój drogi 1/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 2,0 m
 • Długość odcinka ok. 895 m

Projektowane odcinki Obwodnicy Pierwoszyna powiązano ze sobą za pomocą skrzyżowań o następujących parametrach:

Skrzyżowanie A (WARIANT 1) (łączy rozbudowaną ul. Derdowskiego z odcinkiem A-B)

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, dwupasowe)
 • Liczba wlotów 3
 • Średnica zewnętrzna ronda 40 m
 • Średnica wyspy środkowej 20 m
 • Szerokość jezdni 9,5 m
 • Szerokość pierścienia 0,5 m

Na skrzyżowaniu A zaprojektowano również wlot do istniejącej ul. Żeromskiego.

Skrzyżowanie B (WARIANT 1) (na połączeniu odcinków A-B, B-D, ul. Żeromskiego i ul. Chrzanowskiego)

 • skrzyżowania rondo (małe, dwupasowe)
 • Liczba wlotów 4
 • Średnica zewnętrzna ronda 40 m
 • Średnica wyspy środkowej 20 m
 • Szerokość jezdni 9,5 m
 • Szerokość pierścienia 0,5 m

Na skrzyżowaniu B zaprojektowano również wloty do istniejącej ul. Żeromskiego i ul. Chrzanowskiego. Istniejące rondo, łączące ul. Żeromskiego z ul. Chrzanowskiego przeznaczono do likwidacji.

Skrzyżowanie D (WARIANT 1) (na połączeniu odcinków B-D i D-E)

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, jednopasowe)
 • Liczba wlotów 4
 • Średnica zewnętrzna ronda 30 m
 • Średnica wyspy środkowej 12 m
 • Szerokość jezdni 6,0 m
 • Szerokość pierścienia 3,0 m

Na skrzyżowaniu D zaprojektowano również 2 wloty do istniejącej ulicy Rumskiej (DW 100).

Skrzyżowanie E (WARIANT 1) (na połączeniu odcinka D-E i ul. Gdyńskiej)

 • Typ skrzyżowania zwykłe (skanalizowane)
 • Liczba wlotów 3
 • Szerokość pasów ruchu 3,5 m
 • Pas do skrętu w lewo:
 • Odcinek zmiany pasa ruchu 20 m
 • Odcinek zwalniania 25 m
 • Odcinek akumulacji 20 m

W obrębie skrzyżowania zaprojektowano powiązanie ul. Gdyńskiej z ul. Wiązową. Wzdłuż ulicy planuje się lokalizację miejsc postojowych w układzie prostopadłym do jezdni.

Wariant 2

Całkowita długość planowanego odcinka drogi w wariancie 2 wynosi – 2.58 km

Odcinek A-C (WARIANT 2)

 • Kategoria drogi – Droga powiatowa
 • Klasa techniczna drogi – Zbiorcza (Z)
 • Prędkość projektowa 60 km/h
 • Przekrój drogi 2/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 3,5 m
 • Szerokość pasa rozdziału 3,0 m

Długość odcinka ok. 745 m

Na długości odcinka A-C zaprojektowano dwa skrzyżowania zwykłe z przedłużeniem ulic Narcyzowej i Fiołkowej oraz wlotami na potrzeby obsługi komunikacyjnej planowanej linii kolejowej. Istniejącą ulicę Żeromskiego od strony południowej planuje się zakończyć placem do zawracania.

W rejonie ul. Fiołkowej przewidziano dwa parkingi dla samochodów osobowych.

Odcinek C-D (WARIANT 2)

 • Kategoria drogi – Droga wojewódzka
 • Klasa techniczna drogi – Główna (G)
 • Prędkość projektowa 60 km/h
 • Przekrój drogi 1/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 2,0 m
 • Długość odcinka ok. 935 m

Na długości odcinka B-D przewidziano skrzyżowanie z planowaną drogą dojazdową wg MPZP

Odcinek D-E (WARIANT 2)

 • Kategoria drogi – Droga powiatowa
 • Klasa techniczna drogi – Zbiorcza (Z)
 • Prędkość projektowa 50 km/h
 • Przekrój drogi 1/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 2,0 m
 • Długość odcinka ok. 895

Skrzyżowanie A (WARIANT 2) (łączy rozbudowaną ul. Derdowskiego z odcinkiem A-C)

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, dwupasowe)
 • Liczba wlotów 3
 • Średnica zewnętrzna ronda 40 m
 • Średnica wyspy środkowej 20 m
 • Szerokość jezdni 9,5 m
 • Szerokość pierścienia 0,5 m

Na skrzyżowaniu A zaprojektowano również wlot do istniejącej ul. Żeromskiego.

Skrzyżowanie C (WARIANT 2) (na połączeniu odcinków A-C, C-D, ul. Żeromskiego i ul. Chrzanowskiego )

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, dwupasowe)
 • Liczba wlotów 4
 • Średnica zewnętrzna ronda 40 m
 • Średnica wyspy środkowej 20 m
 • Szerokość jezdni 9,5 m
 • Szerokość pierścienia 0,5 m

Na skrzyżowaniu C zaprojektowano również wloty do istniejącej ul. Żeromskiego i ul. Chrzanowskiego. Istniejące rondo, łączące ul. Żeromskiego z ul. Chrzanowskiego przeznaczono do likwidacji.

Skrzyżowanie D (WARIANT 2) (na połączeniu odcinków C-D i D-E)

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, jednopasowe)
 • Liczba wlotów 4
 • Średnica zewnętrzna ronda 30 m
 • Średnica wyspy środkowej 12 m
 • Szerokość jezdni 6,0 m
 • Szerokość pierścienia 3,0 m

Na skrzyżowaniu D zaprojektowano również 2 wloty do istniejącej ulicy Rumskiej (DW 100).

Skrzyżowanie E (WARIANT 2) (na połączeniu odcinka D-E i ul. Gdyńskiej)

 • Typ skrzyżowania zwykłe (skanalizowane)
 • Liczba wlotów 3
 • Szerokość pasów ruchu 3,5 m
 • Pas do skrętu w lewo:
 • Odcinek zmiany pasa ruchu 20 m
 • Odcinek zwalniania 25 m
 • Odcinek akumulacji 20 m

W obrębie skrzyżowania zaprojektowano powiązanie ul. Gdyńskiej z ul. Wiązową. Wzdłuż ulicy planuje się lokalizację miejsc postojowych w układzie prostopadłym do jezdni.

Wariant 3

Całkowita długość planowanego odcinka drogi w wariancie 3 wynosi – 2.59 km

Odcinek A-B (WARIANT 3)

 • Kategoria drogi – Droga powiatowa
 • Klasa techniczna drogi – Zbiorcza (Z)
 • Prędkość projektowa 60 km/h
 • Przekrój drogi 2/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 3,5 m
 • Szerokość pasa rozdziału 3,0 m
 • Długość odcinka ok. 585 m

Na długości odcinka A-B zaprojektowano dwa skrzyżowania zwykłe z przedłużeniem ulic Narcyzowej i Fiołkowej oraz wlotami na potrzeby obsługi komunikacyjnej planowanej linii kolejowej. Istniejącą ulicę Żeromskiego od strony południowej planuje się zakończyć placem do zawracania.

W rejonie ul. Fiołkowej przewidziano dwa parkingi dla samochodów osobowych.

Odcinek B-C (WARIANT 3)

 • Kategoria drogi – Droga wojewódzka
 • Klasa techniczna drogi – Główna (G)
 • Prędkość projektowa 60 km/h
 • Przekrój drogi 1/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 3,5 m
 • Długość odcinka ok. 215m

Odcinek C-D (WARIANT 3)

 • Kategoria drogi – Droga wojewódzka
 • Klasa techniczna drogi – Główna (G)
 • Prędkość projektowa 60 km/h
 • Przekrój drogi 1/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 6,5 – 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 3,5 m
 • Długość odcinka ok. 890m

Na długości odcinka C-D przewidziano skrzyżowanie z planowaną drogą dojazdową wg MPZP

Odcinek D-E (WARIANT 3)

 • Kategoria drogi – Droga powiatowa
 • Klasa techniczna drogi – Zbiorcza (Z)
 • Prędkość projektowa 50 km/h
 • Przekrój drogi 1/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 2,0 m
 • Długość odcinka ok. 895 m

Projektowane odcinki Obwodnicy Pierwoszyna powiązano ze sobą za pomocą skrzyżowań o następujących parametrach:

Skrzyżowanie A (WARIANT 3) (łączy rozbudowaną ul. Derdowskiego z odcinkiem A-B)

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, dwupasowe)
 • Liczba wlotów 3
 • Średnica zewnętrzna ronda 40 m
 • Średnica wyspy środkowej 20 m
 • Szerokość jezdni 9,5 m
 • Szerokość pierścienia 0,5 m

Na skrzyżowaniu A zaprojektowano również wlot do istniejącej ul. Żeromskiego.

Skrzyżowanie B (WARIANT 3) (na połączeniu odcinków A-B, B-C i ul. Chrzanowskiego )

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, dwupasowe)
 • Liczba wlotów 4
 • Średnica zewnętrzna ronda 40 m
 • Średnica wyspy środkowej 20 m
 • Szerokość jezdni 9,5 m
 • Szerokość pierścienia 0,5 m

Na skrzyżowaniu B zaprojektowano również wloty do istniejącej ul. Chrzanowskiego. Istniejące rondo, łączące ul. Żeromskiego z ul. Chrzanowskiego przeznaczono do likwidacji.

Skrzyżowanie C (WARIANT 3) (na połączeniu odcinków B-C i C-D I ul. Żeromskiego)

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, jednopasowe)
 • Liczba wlotów 4
 • Średnica zewnętrzna ronda 30 m
 • Średnica wyspy środkowej 12 m
 • Szerokość jezdni 6,0 m
 • Szerokość pierścienia 3,0 m

Skrzyżowanie D (WARIANT 3) (na połączeniu odcinków B-D i D-E)

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, jednopasowe)
 • Liczba wlotów 4
 • Średnica zewnętrzna ronda 30 m
 • Średnica wyspy środkowej 12 m
 • Szerokość jezdni 6,0 m
 • Szerokość pierścienia 3,0 m

Na skrzyżowaniu D zaprojektowano również 2 wloty do istniejącej ulicy Rumskiej (DW 100).

Skrzyżowanie E (WARIANT 3) (na połączeniu odcinka D-E i ul. Gdyńskiej)

 • Typ skrzyżowania zwykłe (skanalizowane)
 • Liczba wlotów 3
 • Szerokość pasów ruchu 3,5 m
 • Pas do skrętu w lewo:
 • Odcinek zmiany pasa ruchu 20 m
 • Odcinek zwalniania 25 m
 • Odcinek akumulacji 20 m

W obrębie skrzyżowania zaprojektowano powiązanie ul. Gdyńskiej z ul. Wiązową. Wzdłuż ulicy planuje się lokalizację miejsc postojowych w układzie prostopadłym do jezdni.

Wariant 4

 

Całkowita długość planowanego odcinka drogi w wariancie 4 wynosi – 2.91 km

Odcinek A-B (WARIANT 4)

 • Kategoria drogi – Droga powiatowa
 • Klasa techniczna drogi – Zbiorcza (Z)
 • Prędkość projektowa 60 km/h
 • Przekrój drogi 2/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 3,5 m
 • Szerokość pasa rozdziału 3,0 m
 • Długość odcinka ok. 600 m

Na długości odcinka A-B zaprojektowano dwa skrzyżowania zwykłe z przedłużeniem ulic Narcyzowej i Fiołkowej oraz wlotami na potrzeby obsługi komunikacyjnej planowanej linii kolejowej. Istniejącą ulicę Żeromskiego od strony południowej planuje się zakończyć placem do zawracania.

W rejonie ul. Fiołkowej przewidziano dwa parkingi dla samochodów osobowych.

Odcinek B-C (WARIANT 4)

 • Kategoria drogi – Droga wojewódzka
 • Klasa techniczna drogi – Główna (G)
 • Prędkość projektowa 60 km/h
 • Przekrój drogi 2/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 3,5 m
 • Długość odcinka ok. 490 m

Na długości odcinka C-D przewidziano skrzyżowanie (na prawe skręty) z istniejącą ul. Niezapominajki.

Odcinek C-D (WARIANT 4)

 • Kategoria drogi – Droga wojewódzka
 • Klasa techniczna drogi – Główna (G)
 • Prędkość projektowa 60 km/h
 • Przekrój drogi 1/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 3,5 m
 • Długość odcinka ok. 920 m

Odcinek D-E (WARIANT 4)

 • Kategoria drogi – Droga powiatowa
 • Klasa techniczna drogi – Zbiorcza (Z)
 • Prędkość projektowa 50 km/h
 • Przekrój drogi 1/2, chodnik, ścieżka rowerowa
 • Szerokość jezdni 7,0 m
 • Szerokość chodnika 1,5 m
 • Szerokość ścieżki rowerowej 2,0 m
 • Długość odcinka ok. 895 m

Projektowane odcinki Obwodnicy Pierwoszyna powiązano ze sobą za pomocą skrzyżowań o następujących parametrach:

Skrzyżowanie A (WARIANT 4) (łączy rozbudowaną ul. Derdowskiego z odcinkiem A-B)

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, dwupasowe)
 • Liczba wlotów 3
 • Średnica zewnętrzna ronda 40 m
 • Średnica wyspy środkowej 20 m
 • Szerokość jezdni 9,5 m
 • Szerokość pierścienia 0,5 m

Na skrzyżowaniu A zaprojektowano również wlot do istniejącej ul. Żeromskiego.

Skrzyżowanie B (WARIANT 4) (na połączeniu odcinków A-B, B-C i ul. Chrzanowskiego )

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, dwupasowe)
 • Liczba wlotów 4
 • Średnica zewnętrzna ronda 40 m
 • Średnica wyspy środkowej 20 m
 • Szerokość jezdni 9,5 m
 • Szerokość pierścienia 0,5 m

Na skrzyżowaniu B zaprojektowano również wloty do istniejącej ul. Chrzanowskiego. Istniejące rondo, łączące ul. Żeromskiego z ul. Chrzanowskiego przeznaczono do likwidacji.

Skrzyżowanie C (WARIANT 4) (na połączeniu odcinków B-C i C-D I ul. Żeromskiego)

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, dwupasowe)
 • Liczba wlotów 4
 • Średnica zewnętrzna ronda 40 m
 • Średnica wyspy środkowej 20 m
 • Szerokość jezdni 9,5 m
 • Szerokość pierścienia 0,5 m

Skrzyżowanie D (WARIANT 4) (na połączeniu odcinków B-D i D-E)

 • Typ skrzyżowania rondo (małe, jednopasowe)
 • Liczba wlotów 4
 • Średnica zewnętrzna ronda 30 m
 • Średnica wyspy środkowej 12 m
 • Szerokość jezdni 6,0 m
 • Szerokość pierścienia 3,0 m

Na skrzyżowaniu D zaprojektowano również 2 wloty do istniejącej ulicy Rumskiej (DW 100).

Skrzyżowanie E (WARIANT 3) (na połączeniu odcinka D-E i ul. Gdyńskiej)

 • Typ skrzyżowania zwykłe (skanalizowane)
 • Liczba wlotów 3
 • Szerokość pasów ruchu 3,5 m
 • Pas do skrętu w lewo:
 • Odcinek zmiany pasa ruchu 20 m
 • Odcinek zwalniania 25 m
 •  Odcinek akumulacji 20 m

W obrębie skrzyżowania zaprojektowano powiązanie ul. Gdyńskiej z ul. Wiązową. Wzdłuż ulicy planuje się lokalizację miejsc postojowych w układzie prostopadłym do jezdni.

Przewidywane rozwiązanie uporządkuje sposób zagospodarowania i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na terenie objętym inwestycją. Planuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej w układzie grawitacyjnym.

Przewiduje się zrzut wód deszczowych z odcinka ul. Derdowskiego oraz początkowego odcinka Obwodnicy Pierwoszyna do planowanego zbiornika retencyjnego w granicach działki 120/5 w Kosakowie.

Wody opadowe z dalszej części odcinka A-B oraz fragmentu B-C, B-D, C-D przewiduje się sprowadzić kanałem deszczowym wzdłuż ul. Żeromskiego do istniejącego zbiornika retencyjnego otwartego na terenie Pierwoszyna zlokalizowanego na działce nr 32/2, 32/2 przy ul Kaszubskiej.

Dla dalszego odcinka drogi C-D oraz fragmentu drogi D-E planuje się zrzut wód opadowych do zbiornika na terenie działki nr 1182/1. Natomiast wody deszczowe z końcowego fragmentu odcinka D-E przewiduje się zrzucić do planowanego zbiornika retencyjnego z przelewem do studni chłonnych zlokalizowanych w rejonie ul. Gdyńskiej.

Przewiduje się wpusty deszczowe z osadnikami, włączone do układu przykanalikami poprzez studnie rewizyjne. Przed wprowadzeniem wód do odbiorników przewiduje się ich podczyszczanie w separatorze substancji ropopochodnych. Wymagane w Polsce, dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach opadowych odprowadzanych z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych do odbiornika wynoszą do 100 mg/dm3 zawiesiny ogólnej i do 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych. Po podczyszczeniu z substancji ropopochodnych woda czysta zostanie skierowana do odbiorników.

Link do map  w pełnej rozdzielczości: TUTAJ