W dniu 15 października br. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na której mieszkaniec naszej gminy Pan Zygmunt Miszewski został wyróżniony medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Medal Komisji Edukacji Narodowej – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.

Komandor rezerwy dr inż. Zygmunt Miszewski może się poszczycić szczególnymi zasługami dla rozwoju nauki i edukacji, lokalnej kultury, upamiętnienia dziedzictwa historyczno-kulturalnego pomorskich terenów, jak również niebagatelnymi dokonaniami literackimi. W 1961 r. ukończył Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej, uzyskując stopień porucznika marynarki i tytuł zawodowy mgr inż. ze specjalnością eksploatacja siłowni i systemów okrętowych. Studia doktoranckie (1973-1976) ukończył obroną pracy doktorskiej z elektrochemii na Wydziale Chemii i Fizyki Stosowanej WAT w Warszawie. Pracował jako szef Oddziału Naukowego Akademii Marynarki Wojennej, prowadził badania naukowe, wykłady, publikował artykuły oraz głosił referaty naukowe. Opracował dwie książki techniczne, w tym jeden podręcznik akademicki, uzyskał 15 świadectw patentowych. W 1993 r. przeszedł na emeryturę. Od tego momentu oddał się swojej pasji historycznej, skupionej wokół tematyki związanej z lokalnymi dziejami. Swoje przemyślenia i badania historyczne opublikował w postaci zwartych opracowań – książek, artykułów i referatów. Wydał kolejno: Młodość przy rakietach (2006), Bajania starego Detlaffa (2007), Goście rewskiego strądu (2008), Ku morzu (2009), Kaszubska żegluga towarowa w latach 1850-1953 wraz z tablicą wszystkich rewskich szkut, Kolory przeszłości (2010), Radość wędrowania (2012), Rybacy i stara przystań w Mechelinkach (współautorstwo, 2014), Zarys dziejów ziemi kosakowskiej cz. I: Od neolitu do wybuchu wojny (2014), Jan Kazimierz Koszałka 1896-1939 (współautor, 2017), Zarys dziejów ziemi kosakowskiej cz. II: Od wybuchu wojny do roku 1972 (2017). Dzieła literackie Zygmunta Miszewskiego charakteryzują się dużą dbałością o konkret historyczny i topograficzny, żywymi dialogami, przejrzystą narracją, która w sposób subtelny i niezwykle taktowny odsłania światopogląd tak etyczny, jak i estetyczny twórcy Gości rewskiego strądu. Do twórczości literackiej i popularno-naukowej co rusz wkrada się bogata historia, lokalna mitologia, ale i współczesność Gminy Kosakowo – ten specyficzny melanż regionalnego kolorytu i uniwersalnych idei, historii w całym swym konkrecie i drobiazgowo obserwowanej współczesności, stanowi nie tylko tło dla opisywanych zdarzeń, ale okazuje się fundamentem wyobraźni estetycznej autora. Zygmunt Miszewski działa aktywnie na niwie upamiętnienia miejsce historycznych i polskiej tradycji morskiej. Jest aktywnym członkiem Klubu Turystyki Górskiej Wierchy przy Oddziale PTTK Marynarki Wojennej. O jego zaangażowaniu społecznym najlepiej świadczyć może fakt, iż od 1998 r. do 2019 r. wchodził w skład Rady Sołeckiej swojej miejscowości, przygotował liczne wystąpienia i prelekcje popularno-naukowe w szkołach, domach kultury czy bibliotekach publicznych. Był również członkiem komitetu wykonawczego budowy repliki latarni morskiej na Przylądku Oksywskim, a także inicjatorem upamiętnienia kmdr. Bolesława Romanowskiego oraz Witolda Bublewskiego w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie oraz nadania imion Mściwoj i Świętopełk drzewom – pomnikom przyrody w Mechelinkach, pomysłodawcą i współorganizatorem Ogólnopolskiego Sejmiku Krajoznawczego Bernard Chrzanowski na kaszubskim brzegu, inicjatorem nazwania pamiątkowego dębu imieniem Bernard (na cześć wspomnianego słynnego polskiego działacza społecznego i politycznego). Odznaczenia państwowe: Polonia Restituta V klasy – (Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski) – rok nadania: 1989, Złoty Krzyż Zasługi – 1979,Srebrny Krzyż Zasługi – 1967, Medal XL-lecia PRL – 1984, Za Zasługi dla Wynalazczości i Racjonalizacji – 1990, Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków RP – 2010, Zasłużony dla Kultury Polskiej – 2013, Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie –2013 Odznaczenia resortowe: Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju – 1990, Srebrny Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju – 1980, Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju – 1966, Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyźnie – 1979, Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny – 1969, Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny – 1968, Medal Za Zasługi dla Marynarki Wojennej – 1982, Odznaka i tytuł Zasłużony Racjonalizator Wojskowy – 1983, Oznaka i tytuł Racjonalizator Wojskowy – 1979, Złota Honorowa Odznaka PTTK – 2012, Srebrna Honorowa Odznaka PTTK – 2007
Odznaczenia zagraniczne: 30 Jahre Nationale Volksarmee – 1985.

Serdecznie gratulujemy odznaczenia i życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.