W związku z niepokojącymi prognozami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, zachęcamy, aby wszelkie informacje związane z miejscowymi planami zagospodarowania w gminie Kosakowo pozyskiwać z internetu.

 

Informujemy, że wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego są dostępne na stronie www.bip.kosakowo.pl/ogłoszenia

Ponadto, informujemy, że te osoby, które nie mają dostępu do internetu będą mogły zapoznać się
z projektami planów po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w celu udostępnienia projektu planu w Referacie Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego pod nr tel.  58 6604313.