W związku z nadchodzącą zimą i związanymi z nią zjawiskami w postaci ostrych mrozów czy intensywnych opadów śniegu, zachodzi niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia i życia, szczególnie wśród osób bezdomnych, z niepełnosprawnościami, czy starszych i samotnych.

Przypominamy, że wszystkie służby lokalne gminy Kosakowo – pracownicy socjalni i służby zdrowia, Straż Gminna i Policja, służą pomocą osobom, których życie z powodu warunków zimowych może być zagrożone.

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców naszej gminy z prośbą o wzmożenie opieki domowej nad bliskimi sobie ludźmi o ograniczonej samodzielności życiowej, zwrócenie uwagi na najbliższych sąsiadów oraz zwiększenie stopnia wrażliwości społecznej na sytuację rodzin lub osób, które mogą być dotknięte tragicznymi skutkami zimy.

Szczególna w tej sytuacji uwaga i troska może zapobiec nieszczęściom, przemarznięciom, bądź śmierci.

Bliższych informacji udziela: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fiołkowa 2 B, 81-198 Kosakowo, tel. (58) 620-82-02; Straż Gminna, tel. (58) 732-50-11, 606-731-985; Ośrodek Zdrowia Kosakowo, tel. (58) 679-13-23.