Już nie trzy, a cztery szkoły podstawowe w gminie Kosakowo będą funkcjonowały od 1 września bieżącego roku. Ważnym krokiem na drodze przygotowań do tych zmian, jest nowy podział granic obwodów szkolnych. Od 7 do 9 stycznia zapraszamy na społeczne konsultacje, które pomogą określić nowe rejony i wskażą najlepsze rozwiązania.

Architektoniczna wizualizacja nowej szkoły w Pogórzu

To bardzo ważny moment dla wielu mieszkańców naszej gminy – informuje Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Zmieniamy podział granic obwodów szkolnych, w ten sposób kontynuujemy przygotowania do uruchomienia czwartej szkoły podstawowej. Zapraszam na konsultacje wszystkich zainteresowanych zagadnieniem edukacji najmłodszych w gminie Kosakowo. Zachęcam do dyskusji i przekazywania własnych opinii. To pozwoli przyjąć takie rozwiązania, które najlepiej spełnią społeczne oczekiwania.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w dniach od dnia 7 do 9 stycznia 2020 r., w formie otwartych spotkań z mieszkańcami Gminy Kosakowo, umożliwiających wyrażenie opinii oraz składanie propozycji do protokołu, dotyczących planowanych zmian w granicach obwodów szkół podstawowych zlokalizowanych w poszczególnych sołectwach Gminy Kosakowo.

Spotkania odbędą się w godzinach 17 – 19, według poniższego harmonogramu:

  • 7 stycznia, w siedzibie byłego budynku Gimnazjum ul. Żeromskiego 11; dla rejonu Suchy Dwór, Pogórze.
  • 8 stycznia, w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach ul. Szkolna 16; dla rejonu Rewa, Mosty, Mechelinki, Pierwoszyno.
  • 9 stycznia, w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu; dla rejonu Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo.

Ponadto, propozycje i opinie można zgłaszać na piśmie na formularzu konsultacyjnym, który jest do pobrania na stronie BIP gminy Kosakowo http://bip.kosakowo.pl/a,15755,konsultacje-spoleczne-w-sprawie-ustalenia-nowych-obwodow-szkolnych.html

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazywać do 10 stycznia br. :

  • do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69,
  • drogą elektroniczną na adres: oswiata@kosakowo.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69.