1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Po dziesięciu latach, które upłynęły od poprzedniego spisu, znów mamy okazję oficjalnie potwierdzić nasz związek z kaszubszczyzną. Udział w spisie jest obowiązkowy. Nasza deklaracja wyrażona przez odpowiedzi na pytania spisowe jest jedynym sposobem na ustalenie urzędowej liczby osób deklarujących swoją przynależność etniczną do wspólnoty kaszubskiej i przede wszystkim ustalenia liczby osób deklarujących posługiwanie się językiem kaszubskim.

Pamiętajmy, że każdy ma prawo do udzielania odpowiedzi zgodnie z własnymi odczuciami. Swobodnie można deklarować np. swoją narodowość polską oraz jednocześnie swoją przynależność do innego narodu lub wspólnoty etnicznej, w naszym przypadku kaszubskiej, jak również, że w domu posługujemy się zazwyczaj językiem polskim i kaszubskim. Innymi słowy, w kwestionariuszu spisowym będzie można podać, że czujemy się jednocześnie Polakami i Kaszubami. Warta podkreślenia jest również możliwość wskazania opcji posługiwania się w życiu językiem polskim i kaszubskim, bowiem w wielu miejscach na Kaszubach jest to praktykowane. Niezwykle ważne dla przyszłości Kaszub jest składanie swoich deklaracji w Narodowym Spisie Powszechnym. Jeśli wyniki spisu będą odzwierciedlały rzeczywisty obraz naszej kaszubskiej wspólnoty, na tej podstawie władze centralne i samorządowe oraz instytucje edukacyjne będą mogły planować i prowadzić działania na rzecz Kaszub, a także kształtować polityki publiczne wobec języka kaszubskiego, posiadającego status języka regionalnego. To właśnie deklaracje językowe, zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, będą kluczowe dla określenia wykazu gmin, które będą miały uprawnienie do wprowadzenia u siebie języka kaszubskiego jako języka pomocniczego.

Warto pamiętać, że podobnie jak Kaszubi, również osoby odczuwające przynależność do istniejących na Pomorzu wspólnot: kociewskiej, borowiackiej czy krajeńskiej, mogą podczas spisu zadeklarować swoją do nich przynależność. Wrażliwość na tematykę językowo-etniczną, rzetelność i zrozumienie dla spraw kaszubskich to ważne do uzyskania miarodajnych wyników spisu na Kaszubach czynniki.

Poniżej prezentujemy pytania pojawiające się w spisie wraz z przykładowymi odpowiedziami:

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie poleca Państwa pamięci wyznanie przynależności do kaszubszczyzny przy składaniu swoich deklaracji.

Źródło: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Jan Wyrowiński