Tradycyjnie 15 sierpnia br. obchodziliśmy w gminie Kosakowo Święto Wojska Polskiego. Dokładnie 103 lata temu, w dniach 13-15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Ta zwycięska przez nasze wojsko bitwa odwróciła losy wojny polsko-bolszewickiej oraz zdecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem. Z tej okazji na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku w całym kraju obchodzimy Święto Wojska Polskiego. 

Obchody 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej w gminie Kosakowo odbyły się w Kwaterze Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w wojnie obronnej w 1939 r. W tym dniu samorządowcy z naszej gminy złożyli wyrazy szacunku wszystkim polskim żołnierzom, dziękując im za służbę w obronie polskich granic.

Wójt gminy Kosakowo Marcin Majek wygłosił z tej okazji okolicznościowe przemówienie, przypominając znaczenie Bitwy Warszawskiej podkreślił, jak ważna jest rola żołnierzy również w obliczu wojny toczącej się tuż za wschodnimi granicami naszego kraju. Złożył również słowa podziękowania wszystkim mundurowym za pełnioną służbę, a samorządowcom i zebranym gościom za udział w uroczystości. Modlitwę w intencji poległych poprowadził ks. kanonik Jan Grzelak proboszcz parafii św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie.

Wiązanki kwiatów ku pamięci bohaterów Bitwy Warszawskiej złożyli: wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, zastępca wójta Marcin Kopitzki wraz z ks. kanonikiem Janem Grzelakiem, delegacja z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego, Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński wraz z radną Bożeną Roszak, w imieniu sołtysów sołtys Dębogórza Józef Melzer, Rewy Jacek Hennig, w imieniu Koła Platformy Obywatelskiej gminy Kosakowo przewodnicząca koła i wiceprzewodnicząca rady powiatu puckiego Anna Wojtunik wraz z członkiem zarządu koła Andrzejem Barlikowskim, w imieniu Związku Piłsudczyków RP Okręg Kaszubski Kosakowo generał brygady Władysław Paciuch i pułkownik związku Antoni Wica, w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dyrektor Małgorzata Borek, w imieniu spółki Kosakowo Sport dyrektor zarządu Dariusz Schwarz, w imieniu policji komendant komisariatu w Kosakowie podkomisarz Jarosław Wojtowicz, w imieniu Straży Gminnej Kosakowo st. inspektor Agnieszka Bachorska oraz st. inspektor Zbigniew Zabrocki, w imieniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Kępy Oksywskiej wiceprezes Antoni Horabik wraz ze skarbnikiem Zdzisławem Szablewskim.

Fot. MKrauze