8 maja w ramach obchodów Narodowego Dnia Zwycięstwa z okazji rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej odbyły się  oficjalne uroczystości w Kwaterze Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w Wojnie Obronnej 1939 r. obok cmentarza w Kosakowie. Wiązanki złożyli: Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek wraz z zastępcą Marcinem Kopitzkim, Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński wraz z radnym Michałem Przysieckim, Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kosakowo Józef Melzer, radna i sołtys Suchego Dworu Bożena Roszak, przedstawiciele Wojska – Dowódca 43. Bazy Lotnictwa Morskiego kmdr pilot Andrzej Szczotka, w imieniu dowództwa Garnizonu Gdynia kmdr Kazimierz Pulkowski, delegacja Kosakowskiego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Kaszubskiego Regionalnego Chóru Morzanie, Dyrektor Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO Kosakowo Zdzisław Jaroni, delegacja Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Obrońców Kępy Oksywskiej, przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Pogórzu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach. Złożono również wiązanki i kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy WP i AR w Kosakowie. Wójt Gminy Kosakowo podziękował za udział w uroczystościach wszystkim samorządowcom, zebranym gościom, pocztom sztandarowym oraz 13. Kosakowskiej Drużynie Harcerek Chata, która zapewniła asystę pod Pomnikiem w Kosakowie.