Dziś, 8 sierpnia br. odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej przy ul. Kwietniowej w Kazimierzu oraz fragmentu ul. Pomorskiej w Dębogórzu, które to w ostatnim czasie przeszły kapitalny remont. Inwestycja pn. „Remont drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Kazimierz – Dębogórze” została zrealizowana przy współpracy Powiatu Puckiego i gminy Kosakowo. Koszt remontu to ponad 2 mln zł, a prace zostały zrealizowane przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 1519G, 1506G i 1504G na terenie Powiatu Puckiego”.

Prace polegały na modernizacji nawierzchni drogi powiatowej o długości 2 186 metrów w tym: wykonaniu frezowania, wymianie podbudowy w miejscach utraty nośności konstrukcji jezdni, wykonaniu zbrojenia nawierzchni z siatką z kordu stalowego, wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz wykonaniu warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego. Ponadto wyremontowano także istniejące zjazdy i chodniki, pojawiły się gruntowe pobocza oraz oczyszczono i udrożniono istniejące rowy wraz z przepustami. Roboty budowlane zostały zrealizowane w okresie od 10.05.2022 r. do 06.07.2022 r.

Wykonany zakres robót obejmował remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku o długości 2,186 m. Realizacja inwestycji wyniosła 2 186 003,43 zł, z czego 1 018 711,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostała kwota to wkład własny powiatu puckiego i gminy Kosakowo. W spotkaniu wzięli udział Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Marcin Horała, starosta pucki Jarosław Białk oraz wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, dyrektor zarządu drogowego dla powiatu puckiego i wejherowskiego Robert Lorbiecki, a także radni oraz przedstawiciele zarządu powiatu puckiego, radni oraz sołtysi gminy Kosakowo.

Droga stanowiąca jedyne połączenie pomiędzy dwoma miejscowościami Kazimierz i Dębogórze była naprawdę w kiepskim stanie, bardzo wąska i często dochodziło tu do kolizji czy stłuczek. Bywały sytuacje, w których autobusy, aby się wyminąć, musiały zjechać na pobocze. Otrzymywaliśmy pisma od przewoźnika zapewniającego transport autobusowy, że ze względu na fatalny stan drogi wstrzymają poruszanie się autobusów na tym odcinku. Długo działaliśmy, aby tą drogę odremontować, co właśnie się stało. Dwa lata temu wykonaliśmy pierwszy fragment tej drogi, który stanowił około kilometrowy odcinek w samej miejscowości Kazimierz. Teraz jest to ponad dwukilometrowy odcinek z Kazimierza do Dębogórza, a koszt całej inwestycji stanowi ponad 2 000 000 zł. Ponad 1 000 000 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a reszta – ponad 1 000 000 zł pochodzi ze środków powiatu puckiego oraz gminy Kosakowo – mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

 Fot.: Urząd Gminy Kosakowo oraz Starostwo Powiatowe w Pucku/ Konrad Kędzior