W dniach 10 oraz 20 czerwca br. Zespół zadaniowy Straży Gminnej Kosakowo ds. profilaktyki przeprowadził pogadanki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębogórzu na temat kontaktu z osobą nieznajomą oraz kontaktu z obcymi zwierzętami.

W ramach spotkań przedszkolaki miały okazję poznać wiedzę na temat tego, jak zachowywać się w niebezpiecznych sytuacjach w kontakcie z osobą nieznajomą oraz dowiedziały się, jakie są zasady kontaktu z taką osobą.

 

W ramach spotkań nt. obcych zwierząt głównym celem było ukształtowanie pozytywnych zachowań w stosunku do czworonoga, a w przypadku sytuacji kontaktu z nieznajomym psem, uświadomienie, jak postępować aby uniknąć zagrożenia. Strażnicy opowiadali przedszkolakom m.in. o przybraniu pozycji żółwia.