W porozumieniu z wojewodą pomorskim zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy o przyjmowanie uchodźców z Ukrainy. W tym celu została uruchomiona dotacja celowa z budżetu państwa, która zabezpieczy zakwaterowanie dla cudzoziemców.

Osobom uciekającym z Ukrainy można zapewnić pobyt w Polsce w dwojaki sposób:
  • w formie wolontariatu: osoba wykazuje chęć przyjęcia rodziny i zapewnia jej lokum oraz wikt i opierunek – to forma dla każdego chętnego (zwolniona z dotacji budżetowej);
  • wariant finansowany: osoba wykazująca chęć przyjęcia rodziny i chcąca z tego tytułu otrzymać wsparcie finansowe z rezerw wojewody pomorskiego przeznaczonych na pomoc uchodźcom (tzw. dotację) powinna prowadzić działalność gospodarczą. Osoba taka, udostępniając miejsce dla potrzebującej rodziny, zawiera w tym celu umowę ze starostą powiatu puckiego, a wojewoda przekazuje jej dotację celową na pokrycie wydatków na wykonanie zadania.
W zawieranej umowie określony jest w następujący sposób termin przyjęcia uchodźców: wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie w terminie od dnia podpisania umowy do ustania potrzeby z możliwością przedłużenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Osoba, która chce zawrzeć wspomnianą umowę musi zapewnić lokum spełniające następujące wymogi:

  • co najmniej jeden pokój lub osobne mieszkanie/dom,
  •  lokal z kuchnią użytkową (wspólna lub oddzielna),
  •  sanitariaty (najlepiej jeden oddzielny),
  •  pralka,
  •  lodówka,
  •  podstawowe wyposażenie,
  •  meble.
Ponadto każda osoba przyjęta powinna otrzymać wikt i opierunek, pomoc medyczną, wsparcie w dopełnieniu wszelkiej dokumentacji.
Zgłoszenia od osób chcących przyjąć uchodźców korzystając z dotacji przyjmujemy do piątku 4 marca do godziny 08:00 pod adresem mailowym: oc@kosakowo.pl lub telefonicznie pod nr 664 928 121.

W przesyłanym zgłoszeniu proszę podać:
– imię i nazwisko osoby wykazującej chęć przyjęcia rodziny
– tel. kontaktowy
– adres proponowanego lokum.