Ponad 105 milionów złotych gmina Kosakowo wyda w przyszłym roku na realizację wszystkich zadań związanych z bieżącą działalnością inwestycyjną, edukacją, transportem publicznym, utrzymaniem porządku i poprawą bezpieczeństwa. Po stronie dochodów zaplanowana kwota przekracza 97 milionów, zaś przyszłoroczny deficyt mieści się w ogólnie przyjętych granicach akceptacji. Rada Gminy Kosakowo podczas głosowania w dniu 18 grudnia przyjęła zaproponowany plan finansowy.

Przyszłoroczny budżet pozwala na kontynuację oraz wdrożenie wielu zadań inwestycyjnych – informuje Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Blisko 25 procent wydatków przeznaczymy bowiem na inwestycje. Sfinansujemy zakończenie budowy szkoły i wykonamy wszystkie pozostałe prace na ulicy Kościuszki w Pogórzu, zmodernizujemy hydrofornię w Mostach, wzorem lat ubiegłych wyremontujemy kolejne odcinki lokalnych ulic ujęte w harmonogramie i będziemy kontynuować program wymiany oświetlenia. W trosce o bezpieczeństwo, rozpoczniemy także budowę nowej remizy dla OSP, za kwotę ponad pół miliona w przyszłym roku.

Przyjęty przez Radę Gminy budżet przewiduje pokaźne dotacje na edukację, pomoc społeczną oraz transport publiczny.

Na komunikację miejską przeznaczyliśmy ponad 3,5 miliona złotych, a dotacja na oświatę i wychowanie to blisko 40 procent wszystkich wydatków w naszej gminie – mówi Marcin Kopitzki, zastępca Wójta Gminy Kosakowo. – Kolejny duży blok dotyczy pomocy społecznej, w tym zakresie kwota z budżetu wynosi lekko ponad 20 procent całej sumy.

Warto podkreślić, że po stronie dochodów, tak jak w każdej gminie, niezwykle ważne są dochody z podatku PIT i CIT. – W przyszłorocznym budżecie zaplanowaliśmy ponad 26 milionów złotych dochodów z tego tytułu – wyjaśnia Wójt Gminy Kosakowo. – To blisko 25 procent wszystkich wpływów. Wysokość tej kwoty zależy od samych mieszkańców, wskazujących przy rozliczeniach podatkowych adres zamieszkania w naszej gminie. Widać tu wyraźnie, że każdy może mieć wpływ na wysokość budżetu, a co się z tym wiąże na jakość życia w naszej gminie..

W uzupełnieniu warto dodać, że kwota dochodów pochodzących z unijnego wsparcia przekroczy w 2020 roku kwotę 2,2 miliona złotych.

Podsumowując, w przyszłym roku, w oparciu o uchwalony budżet, nadal będziemy dynamicznie rozwijać gminę Kosakowo, z myślą o potrzebach wszystkich mieszkańców – zapowiada Wójt Marcin Majek.