Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. informuje, że z powodu uszkodzenia wodociągu przez firmę zewnętrzną wykonującą prace ziemne, konieczne było wstrzymanie dostawy wody w Pierwoszynie.

Na chwilę obecną trwa usuwanie awarii. Przerwa w dostawie wody może potrwać do godziny 17:00