Przypominamy, że mieszkańcy gminy Kosakowo zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r do 30 kwietnia 2023 r.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla można złożyć w następujący sposób:

  • pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców gminy „Zapotrzebowania na węgiel” nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i przejścia jego poprawnej weryfikacji. Przepisy ww. ustawy zakładają, iż osoba fizyczna będzie mogła nabyć węgiel po preferencyjnych cenach w przypadku spełnienia warunków uprawniających do otrzymania dodatku węglowego oraz gdy nie nabyła węgla na sezon grzewczy2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł. brutto za tonę.

Osoba zainteresowana zakupem węgla na preferencyjnych warunkach uiszcza opłatę przelewem na rachunek bankowy:

PKO Bank Polski 74 1020 1811 0000 0702 0415 5735

Tytuł przelewu: „wniosek o zakup węgla”

imię i nazwisko wnioskodawcy,

adres wnioskodawcy