20 grudnia br. Rada Gminy Kosakowo uchwaliła budżet gminy na rok 2022. Po stronie dochodów budżet zamyka się kwotą ponad 115 mln zł. Po stronie wydatków jest to kwota ponad 140 mln zł.

 

 

 

To co istotne, znacząco wzrastają wydatki bieżące szczególnie w zakresie oświaty, które w przyszłym roku przekroczą kwotę 40 mln zł przy subwencji oświatowej na poziomie niecałych 23 mln zł – mówi wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek.

Wynika z tego, że gmina Kosakowo ze środków własnych dopłaci do wydatków oświatowych ponad 16 mln zł, co jest dużym wzrostem w stosunku do kończącego się roku 2021.

Odnotowano też bardzo duże tąpnięcie pod względem udziału podatków PIT, co jest podyktowane zmianami podatkowymi w zakresie Polskiego Ładu.

Ważnym elementem po stronie dochodowej są pozyskane środki zewnętrzne, które sumują się kwotą blisko 20 mln zł.

Co znamienne, przyszły rok będzie rekordowy pod względem wydatków inwestycyjnych. Blisko 50 mln zł przeznaczone zostanie na inwestycje w gminie Kosakowo – dodaje wójt.

Do najważniejszych z nich można zaliczyć połączenie drogowe Suchy Dwór – Dębogórze, przedszkole w Mostach oraz w Pogórzu, harmonogram budowy dróg, hydrofornia w Dębogórzu, wykupy gruntów oraz drogi powiatowe.