Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kosakowo miejscowość Rewa, podobnie jak w latach ubiegłych,  objęta została strefą płatnego parkowania w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r. SPP obowiązuje w dniach poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 18.00.

Opłaty pobierane są za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP (przy ulicach: Bałtycka, Bursztynowa, Koralowa, Masztowa, Morska, Plażowa, Rybacka, Słoneczna, Sztormowa, Wodna) w takich ich częściach, obiektach i urządzeniach lub wyznaczonych miejscach, w których dozwolony jest postój tych pojazdów na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z Uchwałą zwolnieni z ponoszenia opłaty parkingowej są następujący użytkownicy dróg:

a) pojazdy służbowe Urzędu Gminy Kosakowo, wyposażone w identyfikatory,

b) oznakowane pojazdy służb komunalnych podczas usuwania skutków awarii (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, trakcyjnego, sygnalizacji świetlnej) oraz pojazdy firm podczas wykonywania prac utrzymaniowych wyposażonych w identyfikatory wydawane przez zarządcę drogi,

c) pojazdy służb ratowniczych, Straży Gminnej oraz Zarządu Komunikacji Miejskiej,

d) pojazdy komunikacji miejskiej,

e) pojazdy osób niepełnosprawnych, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym w zakresie schorzeń narządu ruchu i neurologicznych, wydanym zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

f) pojazdy osób dowożących i odbierających dzieci do/z przedszkola oraz uczestniczących w nabożeństwach w kościele – przy ul. Koralowej w Rewie.

Cennik opłat jednorazowych:

Czas parkowania Wysokość opłaty /zł/
1/2 h (opłata minimalna) 0,80
1 h 1,80
2 h 3,90
3 h 6,40
4 h 8,00
Bilet całodniowy 10,00

 

W Urzędzie Gminy Kosakowo (pok. nr 6) istnieje możliwość wykupienia abonamentów dla mieszkańców typu „M” w cenie 30 złotych/miesiąc oraz na okaziciela typu „O” w cenie 50 złotych/miesiąc.

Abonament nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych.

Abonament typu „M” może wykupić zameldowany mieszkaniec strefy na określony pojazd. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są: dowód osobisty i dowód rejestracyjny z wpisanym adresem właściciela oraz w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia – dodatkowo poświadczona za zgodność z oryginałem kopia tej umowy. Mieszkaniec strefy, na podstawie wykupionego abonamentu, jest uprawniony do parkowania pojazdu na ulicy, przy której mieszka, lub przyległej.

Za nieuiszczenie obowiązującej opłaty za parkowanie będzie nałożona dodatkowa kwota w wysokości 50 złotych.

Jednocześnie przypominamy, że miejscowość Mechelinki nie jest objęta Strefą Płatnego Parkowania.