W dniu 4 czerwca br. o godz. 11:00 do sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019” – na etapie gminnym. Konkurs odbył się w dwóch  kategoriach „Wieś” i „Zagroda”.  Do udziału w konkursie w kategorii „Wieś” zgłosiły się trzy wsie: Pierwoszyno, Rewa i Dębogórze. Zwycięzcą została wieś Dębogórze. II miejsce ex aequo zajęły wieś Pierwoszyno i Rewa. W kategorii „Zagroda” udział wzięła Zagroda Państwa Ryszarda i Mirosławy Lipkowskiech z Dębogórza, która zajęła I miejsce w tej kategorii.

Do eliminacji powiatowych konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019”, który zostanie rozstrzygnięty pod koniec lipca br., zgłoszono Laureatów I miejsc z etapu gminnego w kategorii „Wieś” – wieś Dębogórze, a w kategorii „Zagroda” –  Zagrodę Państwa Ryszarda i Mirosławy Lipkowskiech z Dębogórza.