Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych  na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do w/w szkół będą ogłaszane za pośrednictwem właściwego kuratora oświaty.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol