Dziś, 10 stycznia br. odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika w nowoutworzonym miejscu pamięci na terenie gminy Kosakowo stanowiącym wspólne dzieło Instytutu Pamięci Narodowej i gminy Kosakowo. Powstało w miejscu dawnego cmentarza, na którym pochowano bohaterskich Obrońców Polskiego Wybrzeża poległych w walce z Niemcami we wrześniu 1939 r. oraz mieszkańców Pogórza, Obłuża i Oksywia w tym cywilne ofiary zbrodni niemieckich.

4 grudnia 2022 r. zainaugurowaliśmy obchody 50-lecia gminy Kosakowo. Jubileusz jest okazją, by wrócić do korzeni, tych kart historii, na których gmina się rodziła. Dzisiejsza uroczystość doskonale wpisała się w te obchody. Dzięki bohaterom takim jak Ci, których hołdowi postawiony jest ten pomnik, jak również inne miejsca pamięci w gminie może ona się dziś tak pięknie rozwijać.

Należy również wspomnieć, że tuż obok pomnika stanął maszt sfinansowany z budżetu państwa w ramach projektu pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów o nazwie “Pod biało-czerwoną”. Zakładał on uczczenie 100. rocznicy zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Dzisiejsza uroczystość stanowiła również oficjalne jego oddanie do użytku.

Uroczystość rozpoczęła się od wykonania sygnałów Baczność oraz “Słuchajcie wszyscy”, po czym Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej odegrała Hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

Wójt gminy Kosakowo Marcina Majek przywitał przybyłych gości i jako pierwszy zabrał głos.

Szanowni Państwo, jesteśmy w miejscu naprawdę szczególnym, w miejscu w którym dziesiątki lat temu istniał cmentarz, gdzie pochowane były osoby z  Pogórza, Obłuża, a także obrońcy Kępy Oksywskiej. Wielu żołnierzy, oddając najwyższą cenę, jaką jest życie, spoczęło właśnie w tym miejscu. Ich szczątki spoczywały tutaj przez kilkadziesiąt lat, a dopiero po latach zostały ekshumowane. To, jak dużo osób dzisiaj tutaj przyszło, aby uczcić z nami odsłonięcie tego pomnika świadczy o tym, że pamiętamy o naszej historii. Chciałbym szczególnie podziękować instytucjom, które przyczyniły się do tego, że ten pomnik tutaj powstał. Przede wszystkim wielkie podziękowania dla Instytutu Pamięci Narodowej, który ufundował zarówno pomnik jak i tablicę, dla Wojewody Pomorskiego, dzięki któremu stanął tutaj maszt upamiętniający to miejsce. Szczególnie chciałbym podziękować radnemu gminy Kosakowo Michałowi Przysieckiemu, który od samego początku przyczynił się do idei powstania tego miejsca, wykonał bardzo mozolna pracę. Chciałbym również podziękować wszystkim osobom, które przyczyniają się do tego, aby takie miejsca powstawały – powiedział wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Głos zabrali również sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków Jarosław Sellin, fundator upamiętnienia dyrektor gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej doktor Paweł Piotr Warot oraz radny gminy Kosakowo, inicjator powstania tablicy i pomnika Michał Przysiecki.

Po przemówieniach nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika przez wójta gminy Kosakowo Marcina Majek, sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków Jarosława Sellina, dyrektora biura wojewody pomorskiego Tomasza Gieszcza, zastępcę Dowódcy Garnizonu Gdynia komandora Waltera Jarosza, fundatora upamiętnienia dyrektora gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej doktora Pawła Piotra Warota, radnego gminy Kosakowo Michała Przysieckiego oraz przedstawicieli rodzin pochowanych na nieistniejącym już pogórskim cmentarzu – Irmgardę Białk i Marcina Klawikowskiego. Poświęcenie odsłoniętego pomnika dokonał ksiądz kanonik Jan Grzelak.

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie Apelu Poległych przez podporucznika marynarki Łukasza Piętkę. Po apelu została oddana salwa honorowa oraz wykonany sygnał Hasło Wojska Polskiego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej.

Ostatnim momentem uroczystości było złożenie kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Polskiego Wybrzeża poległych w walce z Niemcami we wrześniu 1939 r. oraz mieszkańców Pogórza, Obłuża i Oksywia w tym cywilnych ofiar zbrodni niemieckich. Wiązanki składali: sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków Jarosław Sellin, dyrektor biura wojewody pomorskiego Tomasz Gieszcz, wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, zastępca Dowódcy Garnizonu Gdynia komandor Walter Jarosz, delegacja 43. Bazy Lotnictwa Morskiego, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gdyni mjr Jacek Herbasz, dyrektor gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej doktor Paweł Piotr Warot, przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński, radny Michał Przysiecki, sołtysi Bożena Roszak, Ewa Purska, Alina Merchel oraz Józef Melzer, radna powiatu puckiego Anna Padee, przewodnicząca koła Platformy Obywatelskiej i wiceprzewodnicząca rady powiatu puckiego Anna Wojtunik, ppłk SG Krzysztof Maluchnik i st. bryg. Bartłomiej Molin w imieniu Straży Granicznej we Władysławowie oraz Powiatowej Straży Pożarnej, Danuta Sikora dyrektor Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla Anna Paturej wraz z Zdzisławem Krygierem, dyrektor Kosakowskiego Centrum Kultury Tomasz Świercz, prezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Aleksandra Pająk, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Chóru “Morzanie” Ewa Browarczyk i Alicja Krauze, generał brygady Związku Piłsudczyków RP Okręg Kaszubski Kosakowo Władysław Paciuch i płk. związku Antoni Wica, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosakowie dyrektor Monika Pawlicka wraz z uczniami, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu Halina Foltynowicz wraz z uczniami, nauczycielki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach Lucyna Sorn i Dorota Bach, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie Małgorzata Borek, dyrektor Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO Tomasz Drozdowski, dyrektor zarządu spółki Kosakowo Sport Dariusz Schwarz, asp. szt. Magdalena Ginda w imieniu Komendanta Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, komendant straży gminnej Marcin Wittbrodt  i starszy inspektor Agnieszka Bachorska, prezes Polskich Linii Oceanicznych  Dorota Arciszewska-Mielewczyk, dyrektor helskiego kompleksu muzealnego Wojciech Waśkowski, sekretarz Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Kępy Oksywskiej  Katarzyna Leszczyńska, delegacja koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr. 21 w Gdyni, komandor rezerwy Sebastian Draga, Teresa Kaczmarek i Jan Okulicz w imieniu gdyńskiego Związku Sybiraków. Ostatnią reprezentacją była delegacja harcerzy, którzy złożyli pod pomnikiem znicze. Gdy ostatnia delegacja wróciła na miejsce trębacz wykonał sygnał „Śpij kolego”.

Na zakończenie uroczystości Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej wykonała Hymn do Bałtyku oraz Pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego, po których nastąpiło odprowadzenie wojskowej asysty honorowej.

Fotografia Marcin Krauze