Dziś 17 sierpnia przy slipie przy ul. Koralowej w Rewie zwodowana została łódź Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie przeznaczona do celów ratowniczych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele kosakowskiego samorządu: wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, zastępca wójta Marcin Kopitzki, przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński, a także prezes Gas Storage Poland Beata Wittmann wraz z kierownikiem Pawłem Kawalcem oraz strażacy z prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie Krzysztofem Nadolskim i komendantem OSP Michałem Kuligiem na czele.

Ta łódź znacznie poprawi bezpieczeństwo w gminie Kosakowo. Jest to w pełni profesjonalny sprzęt, łódź pełnomorska z pełnym wyposażeniem. Strażacy będą mogli w profesjonalny sposób udzielać pomocy ludziom, którzy jej potrzebują na morzu – mówił komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie Michał Kulig.

Zwodowana dziś jednostka to łódź GSP-20  Sportis o długości 5,7 m i szerokości 2,35 m. Jej maksymalna prędkość to 35 km/h. Może ona brać udział w akcjach przy sile wiatru do 6 stopni Beauforta. Podczas wodowania miała również miejsce pokazowa akcja ratownicza – strażacy prezentowali akcję podjęcia z wody człowieka, który wypadł z SUPa.

Przed chwilą dokonaliśmy symbolicznego zwodowania łodzi, którą Ochotnicza Straż Pożarna zakupiła od spółki Gas Storage Poland. Przyczyni się ona do poprawy bezpieczeństwa na akwenie Zatoki Puckiej, chociaż chcielibyśmy sobie życzyć, aby wypływała jak najmniej. Cieszymy się, że ta łódź zasiliła szeregi OSP i będzie służyć dla dobra wszystkich mieszkańców, a w szczególności tych, którzy w aktywny sposób korzystają z wód Zatoki Puckiej – powiedział wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Głos zabrała również prezes Gas Storage Poland  Sp. z o.o. Beata Wittmann:

Dla Gas Storage Poland bardzo ważna jest współpraca z gminą Kosakowo oraz ze strażą pożarną, ponieważ nasz magazyn znajduje się na tym terenie, a nam zależy na dobrych relacjach z mieszkańcami gminy. Ważne jest dla nas również to, że dzięki tej łodzi poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, którzy tu przyjeżdżają wypocząć i pooddychać świeżym powietrzem. Mamy nadzieję, że w ten sposób Gas Storage Poland będzie dla mieszkańców firmą, która się dobrze kojarzy, a łódź mimo wszystko jak najrzadziej będzie wypływać do przykrych zdarzeń. Najważniejsze jednak, by była dostępna.

Fot. M. Krauze