W poniedziałkowe popołudnie 19 kwietnia w symbolicznym miejscu przy zatłoczonej Estakadzie Kwiatkowskiego spotkali się wicepremier Jarosław Gowin, posłanka na sejm Magdalena Sroka oraz przedstawiciele lokalnych samorządów: wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała oraz burmistrz Rumi Michał Pasieczny. Rozmowy dotyczyły kluczowych inwestycji drogowych niezbędnych dla rozwoju regionu: budowy Drogi Czerwonej, Drogi Trzech Powiatów zapewniającej połączenie dla powstającej Doliny Logistycznej.

Deklaracja poparcia dla wspomnianych projektów ze strony rządu jest niezmiernie ważna dla lokalnych samorządów, które bez wsparcia finansowego ze strony budżetu państwa nie będą w stanie ich zrealizować. Jak mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki:

– Droga Czerwona to najważniejsza inwestycja gospodarcza nie tylko w Gdyni, ale i w całym regionie. W listopadzie ubiegłego roku prezentowaliśmy przebieg tej trasy, uzgodniony wspólnie pomiędzy portem, miastem Gdynia, a także naszymi partnerami z pozostałych samorządów. Gwarantuje on sprawny transport i doskonałe możliwości rozwojowe, ale niestety jest zbyt kosztowny, by jakikolwiek samorząd udźwignął jego budowę.

– Kluczowe dla szybkiego powrotu Polski na ścieżkę wzrostu gospodarczego jest to, żebyśmy w odpowiedni sposób ułożyli relacje między administracją państwową a samorządami. Jak państwo wiecie, do tej pory premier zapowiedział budowę Drogi Czerwonej, natomiast chcę powiedzieć, że zrobimy wszystko, żeby, zwłaszcza w ramach funduszy unijnych, które wkrótce będziemy mogli wykorzystać w ramach umowy partnerstwa, a także Krajowego Planu Odbudowy, znalazły się środki na budowę Drogi Trzech Powiatów – mówił Jarosław Gowin, wicepremier RP i Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Droga Czerwona ma być przedłużeniem Obwodnicy Trójmiasta oraz Drogi Trzech Powiatów, zapewniającej połączenie dla powstającej Doliny Logistycznej. Ma ona odciążyć Trasę Kwiatkowskiego i zapewnić rosnący ruch drogowy na trasie z i do gdyńskiego Portu. Na nią ma zostać skierowany ruch tranzytowy, zamiast na przeciążoną estakadę i powiązane z nią drogi. Ta nowa infrastruktura ma kluczowe znaczenie również dla gminy Kosakowo, Gdyni oraz Rumi, a także Doliny Logistycznej będącej zapleczem portowym. Dolina nazywana również Morską Strefą Ekonomiczną to projekt mający na celu zagospodarowanie rozległego obszaru obejmującego 8 sąsiadujących ze sobą gmin (Gdynia, gmina Kosakowo, Reda, Rumia, miasto i gmina Wejherowo, gminy Liniewo i Gniewino) jako centrum usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych. 

Droga Trzech Powiatów ma z kolei połączyć ul. Pucką w Gdyni z ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi.

– Jesteśmy w przededniu strategicznej inwestycji, czyli rozbudowy Portu Gdynia wartej dziesiątki miliardów złotych. Aby ten port mógł bardzo dobrze funkcjonować, konieczne jest zaplecze w formie Doliny Logistycznej, która jest zlokalizowana na terenie trzech samorządów: Gdyni, Rumi i Kosakowa. Ta dolina jest niejako płucami dla portu, a rozwój portu to rozwój regionu i całego kraju – mówił Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo. – Żeby Dolina Logistyczna mogła się rozwinąć, niezbędna jest infrastruktura drogowa i kolejowa. Cieszymy się bardzo, że tak ważne inwestycje, jak budowa Drogi Czerwonej znalazły się już w harmonogramie inwestycji rządowych.