Informujemy, że aby zapisać dziecko z Ukrainy do szkoły, należy złożyć wniosek do dyrektora danej placówki. Publiczne szkoły podstawowe w rejonie, w którym mieszka dziecko przybyłe z zagranicy przyjmują je z urzędu. Szkoły podstawowe spoza regionu oraz szkoły ponadpodstawowe w zależności od ilości miejsc. W razie problemów rodzice mogą zwrócić się do organu prowadzącego szkołę — gminy lub powiatu. Ustalenie klasy następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli dziecko nie ma takich dokumentów, wystarczy oświadczenie rodziców.

Nieco inaczej wygląda sprawa zapisów dziecka do przedszkola. Dzieci sześcioletnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce – w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej. Dla młodszych dzieci takiego obowiązku nie ma. Mogą chodzić do przedszkola, ale nie muszą.

O przyjęciu dziecka do przedszkola lub zerówki w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor placówki. To do niego trzeba się zgłosić, by zapisać dziecko.

Życzymy spokojnego pobytu  na terenie naszej gminy.