Przypominamy, że z końcem kwietnia br. mija termin składania wniosków o nadanie tytułu “Zasłużony Człowiek Morza”. Termin ten został w marcu wydłużony zarządzeniem Wójta – Zarządzenie_44-2021 .

Tytuł „Zasłużony Człowiek Morza” nadaje się osobie, która swoim życiem, postawą, pracą przysporzyła sławy polskiemu morzu i przyniosła chwałę ojczyźnie. Wraz z nadaniem tytułu następuje odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie. Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać przedstawiciele organów władzy i administracji publicznej oraz osoby prawne, których działalność statutowa jest związania z morzem.

Więcej informacji i wniosek: Zarądzenie-Nr-48