Przypominamy, że w środę 30 marca br. odbędą się zebrania wiejskie dla mieszkańców Dębogórza oraz Dębogórza Wybudowania, podczas których odbędą się konsultacje społeczne w celu poznania opinii mieszkańców na temat utworzenia wsi Dębogórza Wybudowania tak, aby wydzielona wieś pokrywała się z obszarem istniejącego sołectwa o tej samej nazwie. 

Zebranie wiejskie odbędą się według harmonogramu:

  • dla mieszkańców Dębogórza 30 marca 2022 r. o godzinie 18:00 w Domu Kaszubskim (ul. Pomorska 18, Dębogórze),
  • dla mieszkańców Dębogórza Wybudowania 30 marca 2022 r. o godzinie 19:00 w Wild West Ranch (ul. Dębogórska 28, Rumia). ! ZMIANA MIEJSCA SPOTKANIA !

Podczas spotkań mieszkańcy będą mogli wypełnić ankietę stanowiącą element konsultacji.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety i przekazania wypełnionego formularza:

  • bezpośrednio do Urzędu Gminy Kosakowo, 
  • drogą elektroniczną na adres mailowy: konsultacje@kosakowo.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo,
  • Sołtysom wsi za pokwitowaniem odbioru,
  • przez e-PUAP /000531708/skrytka.

Ankieta konsultacyjna do pobraniaTUTAJ.

Utworzenie wsi Dębogórze-Wybudowanie ma na celu uporządkowanie nazewnictwa wsi w gminie Kosakowo oraz ma stanowić dopełnienie wcześniejszej inicjatywy społecznej mieszkańców tego obszaru, którzy poprzez wcześniejsze utworzenie z miejscowości Dębogórze odrębnego sołectwa Dębogórze Wybudowanie wyrazili swoją odrębność od społeczności miejscowości Dębogórze. Wieś Dębogórze Wybudowanie jest obecnie częścią wsi Dębogórze, ale jako sołectwo funkcjonuje jako samodzielna jednostka osadnicza o charakterze wsi. Dokonanie proponowanej zmiany nie wiąże się z poniesieniem kosztów finansowych przez gminę jak i mieszkańców.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią uchwały – Uchwała Rady Gminy Kosakowo nr LXV/488/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.