Zachęcamy do przesyłania deklaracji dot. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w 2022 roku za pomocą ePUAP.

Aby przesłać formularz przez EPUAP należy wejść w link- TUTAJ, przekieruje Państwa do zalogowania się na swój profil zaufany, po zalogowaniu pojawi się Pismo ogólne do podmiotu publicznego i poniżej należy wypełnić (Urząd Kosakowo, tytuł pisma etc.), następnie poniżej będzie można załączyć i wysłać skan wydrukowanej i wypełnionej deklaracji Gminy Kosakowo (lub w wersji edytowalnej dostępnej poniżej).

Deklaracja dot. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 stycznia 2022 r. PDF
Deklaracja dot. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. w wersji edytowalnej