Już 7 września zainaugurujemy w gminie Kosakowo cykl wiejskich zebrań, które tradycyjnie organizowane są w III kwartale każdego roku. Wrześniowe zebrania poświęcone będą przede wszystkim podziałowi środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok. Pula środków funduszu sołeckiego w naszej gminie wyniesie w przyszłym roku aż 527 500 złotych. O tym na jakie cele zostanie przeznaczona, zdecydują mieszkańcy, dlatego warto zarezerwować sobie już dziś czas i przyjść na zebranie we wskazanym terminie.

– Serdecznie zapraszam na wrześniowe zebrania wiejskie, ponieważ to wyjątkowa okazja, aby zgłosić propozycje wydatków w ramach funduszu sołeckiego – zachęca Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. –  W każdej wsi wydatki mogą mieć różny charakter, będą zapewne zależeć od dostrzegalnych potrzeb, najważniejsze, że to mieszkańcy będą o nich decydować.

Wielką zaletą takiego podziału wydzielonej części budżetu gminy jest możliwość zgłaszania propozycji, które w opinii mieszkańców podniosą estetykę miejscowości, wzbogacą ofertę rekreacyjną, poprawią bezpieczeństwo lub przyniosą okazję do sąsiedzkiej integracji np. podczas plenerowego festynu.

– Minione lata pokazują, że propozycje mogą dotyczyć zarówno budowy lub remontów placów zabaw, poprawy jakości chodników, większej troski o porządek, czy nowych nasadzeń zieleni – zauważa Marcin Majek.  – Mile odebrane mogą także być propozycje wspólnych spotkań, np. z okazji sobótek, czy jesiennego dnia ziemniaka. Niezależnie od tego, kto i jaką propozycję złoży, najważniejsze, aby licznie uczestniczyć w zebraniu wiejskim. To wyraz naszej wspólnej odpowiedzialności za rozwój gminy Kosakowo. Do rozdysponowania mamy aż 527 500 złotych.