Informujemy, że dzisiejsza akcja podjęcia niewybuchu znalezionego w pobliżu ul. Kwietniowej w Kazimierzu została zakończona. Mieszkańcy części Kazimierza, Dębogórza oraz Dębogórza-Wybudowania mogą bezpiecznie wrócić do swoich domów. Ruch na drogach został w pełni wznowiony.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za zastosowanie się do zaleceń.

Szczególne podziękowania za wsparcie i wzorowe przeprowadzenia ewakuacji i pilotaż dla służb Policji: Komendy Powiatowej Policji w Pucku, KMP Gdynia Oddziałów Prewencji, KWP Gdańsk, Funkcjonariuszom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z Powiatu Puckiego, Żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, Straży Gminnej w Kosakowie.

Za zaangażowanie i dobrą współpracę dziękujemy także: dyrektorom szkół podstawowych ZSP Dębogórze i SP Kosakowo, GOPS Kosakowo, Centrum Sportowe Kosakowo oraz Sołtysom wsi Kazimierz, Dębogórze, Dębogórze- Wybudowanie oraz Suchego Dworu.