Przypominamy, że w związku z podjęciem niewybuchu w poniedziałek 29 kwietnia br. w godz. 6:00-8:00 nastąpi ewakuacja osób przebywających w częściach miejscowości Kazimierz, Dębogórze i Dębogórze-Wybudowanie.

Dokładne adresy ewakuacji znajdują się w Zarządzeniu nr 58/2024 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 26 kwietnia 2024 r. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu:


 

Tego dnia od godz. 8:00 teren rażenia będzie sprawdzany przez służby. Jeśli ktoś na własną odpowiedzialność będzie pozostawał w domu zobowiązany jest do podpisania i przekazania służbom oświadczenia. Wzór do pobrania: Oświadczenie

Podczas ewakuacji mieszkańcy mogą przebywać w świetlicach sołeckich w Kazimierzu, Dębogórzu- Wybudowaniu i Suchym Dworze (miejsce dogodne dla osób z niepełnosprawnościami) oraz na sali gimnastycznej w Centrum Sportowym w Kosakowie. 

Uczniowie i przedszkolaki uczęszczający do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu będą odbywały zajęcia opiekuńcze w budynku Szkoły Podstawowej w Kosakowie. Tam rodzice od godz. 6:45 mogą pozostawić swoje dzieci pod opieką wychowawców. 

Osoby, które wymagają pomocy w kwestii transportu na czas ewakuacji prosimy, aby zgłaszały taką potrzebę pod numer 664 928 121 (inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego).