Pragnąc możliwie najlepiej realizować nałożone na gminę zadania, a tym samym dążąc do doskonalenia jakości oferowanych mieszkańcom usług, zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Jej celem jest poznanie opinii mieszkańców gminy Kosakowo w zakresie preferowanego sposobu dystrybucji worków na odpady segregowane (z wyłączeniem worków na odpady bio – kuchenne).

Udział w ankiecie jest dobrowolny i anonimowy. Ankieta trwa do dnia 30 września 2022 r.

Link do ankiety -> TUTAJ