Ochrona środowiska

13 sty
0

Koniunktura w rolnictwie – badanie ankietowe

W dniach od 13 do 31 stycznia br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych (AK-R). Badanie prowadzane jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Dostarcza 0no informacji o tym, jak rolnicy oceniają ...

Czytaj dalej
04 sty
0

Wywóz choinek

Informujemy, że do 28 lutego 2023 roku właściciele nieruchomości mogą przekazywać choinki przedsiębiorstwu wywozowemu poza systemem workowym zgodnie z terminami odbioru odpadów segregowanych (plastik, makulatura, szkło, BIO zielone). Drzewek nie trzeba ciąć na mniejsze elementy.

Czytaj dalej
08 lis
0

Informacja o preferencyjnym zakupie węgla dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236) informujemy o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego, ekogroszku) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Mieszkańcy gminy Kosakowo zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia ...

Czytaj dalej
04 lis
0

Akademia Fundacji BOŚ

  AFB_regulamin_zalacznik_01

Czytaj dalej
27 paź
0

Ważna informacja dla rolników – szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużyło termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. za pośrednictwem publicznej aplikacji dnia 31 października br. Równocześnie wprowadzono możliwość ubiegania się o pomoc finansową dla rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód ...

Czytaj dalej
24 paź
0

KZG „Dolina Redy i Chylonki” – Ochrona Powietrza

Czytaj dalej
11 paź
0

„Czyste powietrze jak jesienne drzewo” – konkurs plastyczny

Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym „Czyste powietrze jak jesienne drzewo”, którego celem jest m.in. szerzenie wiedzy o tematyce czystego powietrza dla zdrowia człowieka oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych w zakresie dbania o środowisko.  Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) mieszkających na terenie gminy Kosakowo i polega na wykonaniu ...

Czytaj dalej
05 paź
0

Apelujemy o czujność w zakresie współpracy z firmami z branży fotowoltaicznej i grzewczej

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gminy Kosakowo dotyczącymi firm oferujących instalacje fotowoltaiczne informujemy, że Urząd Gminy Kosakowo nie nawiązał współpracy z żadną z takich firm, ani też nie rekomendujemy konkretnego przedsiębiorstwa oferującego montaż paneli, kotłów czy też dostawę opału. Zwracamy również uwagę, że nieprawdziwe są informacje o rzekomych karach za brak ...

Czytaj dalej
15 wrz
0

Ankieta ws. dystrybucji worków na odpady w gminie Kosakowo

Pragnąc możliwie najlepiej realizować nałożone na gminę zadania, a tym samym dążąc do doskonalenia jakości oferowanych mieszkańcom usług, zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jej celem jest poznanie opinii mieszkańców gminy Kosakowo w zakresie preferowanego sposobu dystrybucji worków na odpady segregowane (z wyłączeniem worków na odpady bio ...

Czytaj dalej
13 wrz
0

Segregacja się opłaca

Wójt Gminy Kosakowo zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców naszej gminy o przestrzeganie zasad segregacji odpadów z podziałem na papier, plastik i metal, szkło, odpady biodegradowalne oraz zmieszane. Niestety, mimo wprowadzenia takiego obowiązku nie wszyscy mieszkańcy wywiązują się z tego zadania. Przede wszystkim duży problem istnieje w budynkach wielorodzinnych, ...

Czytaj dalej
Góra

W dniu 23.12.2022 Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13:00.