Informujemy, że w miesiącu styczniu 2024 rozpocznie się dystrybucja worków na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej (plastik i metale, makulatura, szkło, odpady zielone).

Pakiet będzie składał się z 48 worków na metale i plastik, 24 worków na makulaturę, 24 worków na szkło, 48 worków na odpady zielone. Pakiety będą dostarczane mieszkańcom przez pracowników firmy świadczącej usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z siedzibą w Rumi). Dystrybucja odbywać się będzie od poniedziałku do piątku.

W przypadku wykorzystania przez dane gospodarstwo domowe przysługującego rocznego pakietu worków, dopuszcza się wykorzystanie worków bez logo firmy wywozowej, czyli zakupionych we własnym zakresie, pod warunkiem zachowania odpowiedniej kolorystyki tj.: worek żółty – metale i plastik, worek niebieski – makulatura, worek zielony – szkło oraz worek brązowy – odpady zielone.

Ponadto informujemy, że bez zmian pozostaje dystrybucja worków na odpady biokuchenne, Worki dostarczone zostaną wraz z pakietami przez pracowników firmy PUK Rumia w ilości 150 szt.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przypominamy, iż z końcem stycznia mija termin na złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk deklaracji został zamieszczony w grudniowym wydaniu Biuletynu oraz dostępny jest na stronie internetowej Gminy Kosakowo w zakładce Dokumenty do pobrania – Odpady. Deklarację należy składać w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia rocznego zużycia wody o wartość minimum 5m3. Nowi mieszkańcy, którzy przeprowadzili się w trakcie roku 2023 do gminy i złożyli deklarację korygującą (faktury za wodę), również nie muszą składać dokumentu w styczniu.