Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, którego zadaniem jest integracja transportu publicznego na obszarze 14 miast i gmin aglomeracji trójmiejskiej, rozpoczął badania marketingowe dotyczące preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców gminy Kosakowo. Realizacja badań potrwa do 9 grudnia 2023 r. Badanie przeprowadza firma PBS sp. z o.o. z Sopotu. Ankieterzy będą legitymować się stosownymi identyfikatorami ze zdjęciem. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w wywiadzie i wyrażenie swojej opinii.

Celem badań jest uzyskanie informacji o popycie na usługi komunikacji miejskiej, opinii mieszkańców o systemie transportowym oraz sugestii dotyczących zmian, które usprawnią transport publiczny i podróże samochodem osobowym.

Do badań zostało wylosowanych 987 osób z gospodarstw domowych zlokalizowanych na obszarze gminy. Ze względu na to, że pytania kwestionariusza obejmują szeroko rozumianą problematykę funkcjonowania transportu pasażerskiego, badaniami zostali objęci nie tylko mieszkańcy podróżujący transportem zbiorowym, ale także korzystający z samochodów osobowych, jeżdżący rowerem i poruszający się pieszo.

Udział w badaniu jest dobrowolny, a wszelkie dane zebrane podczas badania będą traktowane jako poufne i nie będą kojarzone z konkretną osobą. Badanie ma charakter anonimowy, a wyniki zostaną przedstawione w formie zbiorczych zestawień statystycznych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących badań prosimy o kontakt  z Metropolitalnym Związkiem Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej (nr telefonu: 58 342 25 00, adres e-mail: sekretariat@mzkzg.org).

Źródło: Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej