Informujemy, że w grudniowym wydaniu „Biuletynu Gminnego Kosakowo Rady i Wójta Gminy Kosakowo” został zamieszczony harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok oraz druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację należy złożyć w styczniu 2024 roku. Druk jest dostępny również na stronie internetowej w zakładce: www.gminakosakowo.pl/referaty/odpady/.

Deklarację należy składać w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia rocznego zużycia wody o wartość minimum 5 m³.