Wzorem ubiegłego roku Straż Gminna Kosakowo włączyła się w akcję Prefektury Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego pt. „Bezpieczna droga do przedszkola/szkoły”.

Akcja podzielona była na dwa etapy:

  1. Pierwszy polegał na kontroli infrastruktury przyszkolnej – oznakowanie, oświetlenie, stan chodników, ogrodzeń oraz barierek. Stwierdzone nieprawidłowości zgłaszane były do odpowiednich komórek w Urzędzie Gminy. Dokonywano patroli w obrębie placówek oświatowych, zwracając szczególną uwagę na dzieci przechodzące przez przejście dla pieszych. W przypadku dużego natężenia ruchu, strażnicy pomagali im przejść przez jezdnię.
  2. Drugi etap polegał na spotkaniach profilaktycznych dzieci ze strażnikami gminnymi. Zajęcia odbywały się w szkołach oraz w przedszkolach i dotyczyły bezpieczeństwa w trakcie drogi do i ze szkoły. Straż Gminna w zajęciach posłużyła się pomocą edukacyjną – autochodzikiem, a każde dziecko otrzymało elementy odblaskowe.

W zajęciach ze strażnikiem gminnym łącznie wzięło udział ponad 500 dzieci.

Poza kontrolami, interwencjami oraz spotkaniami profilaktycznymi, Straż Gminna Kosakowo przygotowała informację nt. „Bądź widoczny, noś odblaski”, która została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Kosakowo oraz portalu społecznościowym. Przygotowana informacja miała na celu uświadomienie mieszkańcom gminy, jak ważne znaczenia mają elementy odblaskowe.

Zakończona akcja Prefektury Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego nie kończy działań Straży Gminnej Kosakowo. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tematem, do końca roku będą prowadzone spotkania profilaktyczne nt. bezpieczeństwa.