Po raz kolejny Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki przy ścisłej współpracy z Centrum Nurkowania i Turystyki Aktywnej TICADA zorganizowała bezpłatne szkolenia dla dzieci i młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego na stopień młodszego ratownika. Było to możliwe dzięki dotacji z gminy Kosakowo.

 

 

W tym sezonie realizowane były dwa kursy. W pierwszym, który odbył się w dniach 28.06 – 02.07.2021 r. uczestniczyło 13 osób, w drugim trwającym od 12 do 16 lipca brało udział 15 uczestników, którzy aby do niego przystąpić musieli mieć ukończony 12. rok życia i wykazać się umiejętnością pływania trzema stylami (kraul, żabka, grzbiet).

Podczas szkolenia młodzież uczy się następujących elementów:

* Pływanie stosowane w ratownictwie wodnym, z podręcznym sprzętem ratunkowym

* Samoratownictwo

* Skoki ratunkowe i inne sposoby bezpiecznego wejścia do wody

* Nurkowanie i pływanie pod wodą

* Holowanie i postępowanie z osobą tonącą aktywną

* Ewakuacja z wody i na lądzie

* Podstawowe prace bosmańskie i węzły

* Prowadzenie akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego

 

Takie szkolenia nie należą do łatwych, co więcej, udział w szkoleniu nie jest jednoznaczny z uzyskaniem uprawnień młodszego ratownika. Wymagane jest zaliczenie całego kursu i zdanie egzaminu.

W dniu 13 lipca br. młodzież uczestniczącą w kursie odwiedził wójt gminy Marcin Majek wraz z kierownikiem referatu ds. sportu, turystyki i rekreacji Anną Padée.