Informujemy, że 28 marca br. w godzinach 9:00-11:00 w jednostce wojskowej 1 Regionalnej Bazy Logistycznej Skład Gdynia ul. X. Czernickiego 12, 481-904 Gdynia odbędzie się ćwiczenie z użyciem sygnału dźwiękowego – syreny alarmowej „ALARM O SKAŻENIACH”.

W wyniku ogłoszenia alarmu nie należy podejmować żadnych działań. Alarm ma charakter ćwiczebny/szkoleniowy, dotyczy tylko wojska.