W ramach programu „Czyste powietrze” do końca grudnia 2023 roku mieszkańcy Gminy Kosakowo:

  • Złożyli 240 wniosków o dofinansowanie
  • zrealizowano 140 przedsięwzięć
  • łączna kwota wypłaconych dotacji: 2 miliony 35 tysięcy 796,70 zł.

Zapraszamy mieszkańców do Punktu konsultacyjno- informacyjnego w Urzędzie Gminy, który nieodpłatnie udziela informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, wspiera wnioskodawców w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie oraz pomaga wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Kontakt telefoniczny : 58 660 43 32 lub 58 660 43 07

Kontakt mailowy: czystepowietrze@kosakowo.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Czyste Powietrze znajdują się na stronach:

www.czystepowietrze.gov.pl

www.wfos.gdansk.pl

www.gminakosakowo.pl (zakładka czyste powietrze)