Informujemy, że w związku z ostatnim etapem prac bitumicznych prowadzonych w ulicy Do Morza w Mechelinkach w dniach 12-13 stycznia br. droga na odcinku od osiedla Anchoria do skrzyżowania z ulicą Klifową będzie całkowicie nieprzejezdna. Mieszkańców posesji przyległych do powyższego odcinka prosimy o pozostawienie pojazdów poza obszarem objętym budową.