W ślad za deklaracjami wójta gminy Kosakowo Marcina Majek złożonymi podczas listopadowego spotkania z mieszkańcami poświęconemu wsparciu przez gminę osób z niepełnosprawnościami rozpoczął się nabór na pełnomocnika ds. osób niepełnoprawnych. Aplikacje można składać do 19 stycznia br.

Potrzeba utworzenia takiego stanowiska powstała podczas „kawy z wójtem” – otwartego spotkania wójta z mieszkańcami. W jego następstwie odbyło się kolejne spotkanie poświęcone wyłącznie problemom, z którymi borykają się mieszkańcy gminy Kosakowo z niepełnosprawnością. Odbyło się ono 8 listopada 2023 r. w Kosakowskim Centrum Kultury. uczestniczyli w nim zarówno samorządowcy, przedstawiciele gminnych instytucji, zainteresowani sprawą mieszkańcy gminy Kosakowo. Podniesiono wówczas wiele istotnych spraw i zwrócono uwagę na kwestie, które można zrealizować w gminie. Jedną z nich było powołanie stanowiska osoby dedykowanej osobom z niepełnosprawnościami. Więcej informacji o spotkaniu można przeczytać w artykule:

 

 

Aby w dużo bardziej znaczący sposób wspomóc i dotrzeć z celowym wsparciem, którego rzeczywiście potrzebują nasi mieszkańcy, wsłuchując się w ich głos dążyłem do utworzenia stanowiska do wsparcia tej grupy osób. Udało się to w ciągu bardzo krótkiego czasu i już dziś trwa rekrutacja odpowiednio wykwalifikowanego pracownika, który merytorycznie zajmie się konkretnymi działaniami na rzecz naszych mieszkańców borykających się z problemem niepełnosprawności. Takie osoby odgrywają bardzo ważną rolę w naszym społeczeństwie, a ich znaczenie można dostrzec w różnych obszarach. Wnoszą różnorodność pod względem doświadczeń i perspektyw w spojrzeniu na otaczający nas świat. Pojawienie się różnych punktów widzenia pomaga w tworzeniu bardziej tolerancyjnych i otwartych społeczności. Poprzez zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami  równego dostępu do edukacji, pracy i innych możliwości, społeczeństwo może skorzystać z różnorodności talentów tych osób często ukrytych i wcześniej niedostrzeżonych – mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Wymagane na stanowisko Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: „Nabór pełnomocnika ds. osób niepełnoprawnych” w nieprzekraczalnym terminie do 19 stycznia 2024 r. do godziny 15:00. Więcej informacji na bip.kosakowo w zakładce wolne stanowiska: bip.kosakowo.pl/a,15802,wolne-stanowiska.html