Jak co roku gmina Kosakowo organizuje bezpłatny odbiór choinek. W 2024 roku choinki odbierane będą od 2 stycznia do 29 lutego br. z nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z terminami odbioru odpadów segregowanych (plastik, makulatura, szkło, BIO zielone).

W blokach i budynkach wielorodzinnych choinki należy wystawiać przed pergolami śmietnikowymi. W przypadku zabudowy jednorodzinnej drzewko należy wystawić przed posesją – w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

Drzewek nie trzeba ciąć na mniejsze elementy.