W ramach programu „Czyste powietrze” do końca marca 2023 roku mieszkańcy gminy Kosakowo złożyli 201 wniosków o dofinansowanie inwestycji, zrealizowano 122 przedsięwzięć na łączną kwotę 1 milion 642 tysiące 979,62 złotych.

Przypominamy mieszkańcom naszej gminy, że uczestniczymy w programie „Czyste Powietrze” realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ogólnopolski program „Czyste powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program jest adresowany do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, wyposażonego w źródło ciepła na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet) nie spełniające wymagań 5 klasy. W ramach programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania m.in. na zakup i montaż nowego źródła ciepła zgodnego z wymaganiami programu, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji.

Zapraszamy do punktu konsultacyjno- informacyjnego w Urzędzie Gminy, który nieodpłatnie udziela informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, wspiera wnioskodawców w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie oraz pomaga wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Kontakt telefoniczny : 58 660 43 32 lub 58 660 43 07

Kontakt mailowy: czystepowietrze@kosakowo.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Czyste Powietrze znajdują się na stronach:

www.czystepowietrze.gov.pl

www.wfos.gdansk.pl

www.gminakosakowo.pl (zakładka czyste powietrze)