Informujemy, że od najbliższego poniedziałku 4 października do 11 października br. na całej długości ul. Księżycowej w Mostach będą prowadzone prace archeologiczne w jezdni.

W związku z powyższym będą wykonywane wykopy w drodze na głębokość ok. 0,5 m, co może tymczasowo uniemożliwić mieszkańcom dojazd do ich posesji. Prosimy o zachowanie ostrożności i zaplanowanie postoju Państwa pojazdów w granicach posesji lub poza obszarem prac archeologicznych.

Prace te są niezbędne przed przystąpieniem do budowy drogi z płyt yomb, która planowana jest w bieżącym roku.