Zgodnie z decyzją otrzymaną od wojewody pomorskiego informujemy, że przechowywane w gminie tabletki jodku potasu mogą zostać wydane mieszkańcom tylko i wyłącznie w przypadku prowadzenia działań interwencyjnych, o których mowa w ustawie Prawo atomowe art. 90. Nie jest to możliwe wcześniej niż w przypadku ich zaistnienia, co stanowiło sugestię osób zaangażowanych w akcję ich wydawania.

Działaniami interwencyjnymi (na wypadek przekroczenia standardowych poziomów) są:

  • ewakuacja, 
  • nakaz pozostawania w pomieszczeniach zamkniętych,
  • podawanie preparatu jodku potasu,
  • zakaz spożywania żywności i wody,
  • przesiedlenie ludności. 

Przypomnijmy, że na początku października br. gmina Kosakowo otrzymała z zasobów rządowych tabletki jodku potasu dla mieszkańców w ramach realizacji działań prewencyjnych. W przypadku potencjalnego zagrożenia skażeniem promieniotwórczym będą one dystrybuowane w wyznaczonych na terenie całej gminy 10 punktach.

Przygotowanie tabletek z jodkiem potasu to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. W chwili obecnej takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Rząd przygotował w tym zakresie ulotkę informacyjną zawierającą m.in. zasady dawkowania, czasu podania leku oraz przeciwwskazania medyczne.