15 czerwca 2021 r. weszła w życie uchwała nr LIII/385/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 kwietnia 2021 r. zwana potocznie krajobrazową. Postanowienie to określa zasady i warunki sytuowania na terenie gminy Kosakowo obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

Pierwszy okres dostosowania reklam do przepisów przejściowych minął 16.06.2022 r. i polegał na usunięciu:

  • banerów reklamowych (szczególnie z ogrodzeń, mostów, przystanków, drzew, żywopłotów, balkonów, budynków, zabytków, słupów oświetleniowych itp.);
  • reklam emitujących zmienne światło;
  • reklam mobilnych sytuowanych w jednym miejscu na czas dłuższy niż 12 godzin.

Od ubiegłego roku pracownicy Urzędu Gminy Kosakowo przeprowadzili inwentaryzację ok. 1000 reklam oraz sukcesywnie prowadzili postępowania mające na celu usunięcie nośników reklamowych, które nie spełniają zapisów tzw. uchwały krajobrazowej.

16 czerwca br. minął maksymalny termin dostosowania reklam do zakazów, zasad i warunków określonych w ww. uchwale. Obecnie jesteśmy na etapie weryfikacji zgodności nośników reklamowych umiejscowionych na terenie gminy Kosakowo z jej zapisami.

Efekty prowadzonych działań są widoczne szczególnie w newralgicznych punktach gminy:

  • przy ul. Derdowskiego na odcinku Kosakowo – Pogórze
  • przy rondzie Obrońców Kępy Oksywskiej w Kosakowie
  • przy rondzie przy ul. Wiejskiej w Pogórzu
  • przy skrzyżowaniu ulic Gdyńskiej i Szkolnej w Mostach

 

Prowadzeniem spraw związanych z reklamami zajmuje się Referat ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 58 660 43 35).