Decyzją Urzędu Morskiego w Gdyni w dniach od 15 do 21 maja br. w godzinach 07:00 – 19:00 zamyka się akwen w rejonie mola i plaży w Mechelinkach ograniczony pozycjami:

54°36’43.34”N 018°30’47.12”E

54°36’25.48”N 018°30’56.92”E

54°36’46.88”N 018°31’15.32”E

54°36’28.69”N 018°31’21.11”E

Wszystkie jednostki prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności. Decyzja Urzędu Morskiego podyktowana jest względami bezpieczeństwa w związku z odbywającymi się w Mechelinkach mistrzostwami IJSBA World Series Round 1 Poland – Jettribe European Championship.