W ramach projektu MEVO został zorganizowany konkurs dla Organizacji Pożytku Publicznego, których częścią są streetworkerzy wspierający osoby potrzebujące pomocy. Organizacja, która zostanie wytypowano jako zwycięska, otrzyma 5 rocznych abonamentów na przejazdy MEVO. Abonamenty będą możliwe do wykorzystania jako środek transportu w trakcie oferowania pomocy osobom potrzebującym.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie wniosku konkursowego do 19.02.2024 r. godz. 23:59:59 na adres mevo@metropoliagdansk.pl.

Szczegóły (regulamin oraz wiosek konkursowy): https://www.metropoliagdansk.pl/ogloszenia/pozostale-ogloszenia/regulamin-konkursu-na-nieodplatny-abonament-mevo-dla-organizacji-pozytku-publicznego/.

Źródło: www.metropoliagdansk.pl