Jak co roku, w styczniu rozstrzygany jest konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców gminy Kosakowo. W tegorocznej edycji zgłosiło się 21 organizacji z terenu gminy, powiatu puckiego i okolic wnioskujących o finansowe wsparcie realizacji 46 projektów na łączną kwotę ponad 1,160 mln zł. W tym roku kwota przeznaczona na dotacje została zwiększona w stosunku do roku ubiegłego o 144 000 złotych i wyniosła 544 000 zł. 

Konkurs został rozstrzygnięty zarządzeniem nr 12/2024 i wsparcie otrzymało 21 organizacji na realizację 42 projektów z dziedziny kultury, sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz nauki, edukacji i wychowania. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w bieżącym 2024 roku:

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Tytuł zadania publicznego Przyznana kwota dotacji
w 2024 r.
Kultura
1
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Oddział Dębogórze-Kosakowo
Zespół Kosakowianie – promocja gminy Kosakowo w Macedonii w Ohridzie 8 000,00 zł
2 XXII Festiwal Piosenki o Morzu Jantarowi Bôt 1 000,00 zł
3 Honorarium dyrygenta zespołu Kosakowianie 25 000,00 zł
4 XXVII Festyn Kaszubski w Rewie 20 000,00 zł
5 Festiwal Piosenki Patriotycznej 1 000,00 zł
6
Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”
XIX Spotkania Chóralne 3 000,00 zł
7 XIX Festiwal Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej 2 000,00 zł
8 Honorarium dla dyrygenta chóru ,,Morzanie” 24 000,00 zł
9 Stowarzyszenie Turystyczne
,,Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna
Organizacja konkursu ,,Naturalnie, Kaszuby Północne” 4 000,00 zł
10
Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
Rozwój drużyny harcerzy w gminie Kosakowo 5 000,00 zł
11 Rozwój harcerstwa żeńskiego w gminie Kosakowo 2024 7 000,00 zł
12 Stowarzyszenie Nasze Mechelinki Festyn „Na Fali 3” 8 000,00 zł
13
Stowarzyszenie „Morska Przystań” Mosty
Flądra w garze 4 000,00 zł
14 Całoroczne warsztaty kreatywne 10 000,00 zł
SUMA 122 000,00 zł
Sport
1 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kosakowo” Upowszechnianie i wspieranie sportu i rekreacji, w szczególności wśród dzieci i młodzieży gminnej, szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w oparciu o gminną bazę sportową i poprzez szkolenie
i współzawodnictwo sportowe w dyscyplinach: pływanie i pięciobój nowoczesny
12 000,00 zł
2 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SKOCZEK” Pogórze Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach działalności ULKS ,,SKOCZEK” Pogórze 38 000,00 zł
3
Stowarzyszenie Port Mechelinki
Puchar Mechelinek – Żeglarski Puchar Kaszub 12 000,00 zł
4 Z Mechelinek na Igrzyska 6 000,00 zł
5 XII Program edukacji żeglarskiej i morskiej dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo 30 000,00 zł
6
Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo
Organizacja XVII edycji turnieju siatkówki plażowej Kosakowo Volley oraz doposażenie drużyny siatkarskiej Aktywne Kosakowo 2 500,00 zł
7 Organizacja III edycji amatorskiej ligi tenisa 2 000,00 zł
8 Uczniowski Klub Judo „Mosty” Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo 22 000,00 zł
9
Kosakowski Klub Sportowy „NEPTUN”
Organizacja współzawodnictwa sportowego, promocja osiągnięć sportowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia przez organizację III Otwartych Zawodów w biathlonie letnim o Puchar Wójta Gminy Kosakowo 2 000,00 zł
10 Wspieranie aktywności fizycznej seniorów, mieszkańców gminy Kosakowo 6 000,00 zł
11 Upowszechnianie i wspieranie sportu i rekreacji, w szczególności wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Kosakowo, w oparciu o gminną bazę sportową i poprzez szkolenie i współzawodnictwo w strzelectwie sportowym i w biathlonie letnim 10 000,00 zł
12
Gminny Klub Sportowy Sztorm Kosakowo
Halowy turniej piłkarski ,,Kosakowo Cup” 2024
o Puchar Wójta Gminy Kosakowo
5 000,00 zł
13 Upowszechnienie kultury fizycznej oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu 100 000,00 zł
14 Klub Sportowy Gokken Szkolenie dzieci i młodzieży w karate 4 000,00 zł
15
Uczniowski Klub Sportowy Lider Dębogórze
Piłka nożna uczy, bawi i wychowuje – piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo 8 000,00 zł
16 Siatkówka uczy, bawi i wychowuje – siatkarskie szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo 20 000,00 zł
17 Stowarzyszenie Akademia Koszykówki „Tigers” Rozwój Koszykówki 5×5 i 3×3 w gminie Kosakowo 10 000,00 zł
18
Fundacja „Siłacze Pomorza” Mosty
III Polish Championship Log Lift 5 000,00 zł
19 Puchar Polski Strongman Mechelinki, gmina Kosakowo 15 000,00 zł
20 Stowarzyszenie
„Akademia Siatkówki Pliński & Wika”
Trenuj Siatkówkę z Mistrzami 14 000,00 zł
SUMA 323 500,00 zł
Ochrona i promocja zdrowia
1 Stowarzyszenie Amazonki Rumia Aktywne Amazonki 2 500,00 zł
2 Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem” Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi w formie półstacjonarnej 5 000,00 zł
SUMA 7 500,00 zł
Nauka, edukacja i wychowanie
1 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Oddział Dębogórze-Kosakowo
Warsztaty dla dzieci i seniorów przy oddziale ZKP Dębogórze – Kosakowo 2 000,00 zł
2
Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo
Warsztaty i spotkanie dzieci z osobą z niepełnosprawnością 3 000,00 zł
3 Warsztaty robotyki dla dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo i dzień robotyki 3 000,00 zł
4
Yacht Club Rewa
Cykl całorocznych i bezpłatnych zajęć szkoleniowo- wychowawczych dla dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo 60 000,00 zł
5 Bezpłatne szkolenie na patenty żeglarskie i motorowodne dla uczniów i studentów z gminy Kosakowo 18 000,00 zł
6 Cykl szkoleniowych zajęć żeglarskich w ramach programu edukacyjnego „Klasy pod żaglami” 5 000,00 zł
SUMA 91 000,00 zł

Warto dodać, że pierwotna pula 500 tys. zł przeznaczona na ten cel została docelowo zwiększona do 544 tys. zł z uwagi na poszukiwanie możliwości jeszcze większego wsparcia działalności organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców naszej gminy, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Doceniamy zaangażowanie w realizowane na terenie gminy i na rzecz jej mieszkańców przedsięwzięcia.

Mamy nadzieję, że częściowe wsparcie organizacji pozarządowych ze strony gminy pozwoli z sukcesem realizować zamierzone w 2024 r. cele.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy udanej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.